Med en nybyggd bostad får du vara med och bestämmaFördelar med att köpa bostadsrätt

Att köpa en bostadsrätt av oss ger dig extra fördelar. Kvalitetsmärkningen Trygg Bostadsrättsmarknad i Sverige ger dig insyn i föreningens ekonomi och framtid. Dessutom kan du få hjälp av snickare när du flyttar in.

Vad innebär det att köpa bostadsrätt? Du blir medlem i en bostadsrättsförening och får rätten att nyttja din bostadsrätt utan tidsbegränsning. Som bostadsrättsinnehavare äger du inte bostadsrätten fysiskt, men har en andel i bostadsrättsföreningen som i sin tur äger fastigheten.

Du bor till självkostnadspris

Syftet med en bostadsrättsförening är inte att föreningen ska gå med vinst, utan att alla medlemmar ska kunna bo till självkostnadspris. När du köper din bostadsrätt betalar du en insats och eventuellt en upplåtelseavgift. Utöver dessa betalar du sedan löpande en månadsavgift som ska täcka din andel av föreningens kostnader, till exempel drift och underhåll samt räntor på föreningens lån.

Trygg bostadsrättsförening gör dig säkrare

Vi vill ge dig ökad kunskap och större trygghet inför ditt viktiga bostadsköp. Därför skapade vi tillsammans med andra bostadsutvecklare kvalitetsmärkningen Trygg bostadsrättsmarknad i Sverige. Den förklarar bostadsrättsföreningens viktiga nyckeltal inom kategorierna ekonomi, långsiktighet och trygghet. Märkningen hjälper dig att få tydligare insyn i föreningens ekonomi och framtid, så att du enkelt kan jämföra och utvärdera nyproducerade bostadsrätter. Vi certifierar alla projekt som har säljpremiär från 2019 och framåt.

Som medlem i bostadsrättsföreningen har du inflytande i olika beslut

Du och dina grannar bestämmer över er bostadsrättsförening genom den styrelse ni väljer vid den årliga föreningsstämman. Under byggskedet ansvarar Peab för förvaltningen av bostadsrättsföreningen. Inför tillträdet hjälper vi styrelsen att upphandla en ekonomisk och teknisk förvaltning. Eftersom du är medlem i bostadsrättsföreningen har du tillsammans med de andra medlemmarna inflytande över förvaltning och drift.

Extra ekonomisk trygghet vid osålda bostäder

Finns det osålda bostäder i föreningen köper Peab dessa. På så sätt drabbas inte föreningen av minskade intäkter på grund av uteblivna insatser, upplåtelseavgifter och årsavgifter.

Snickarhjälp i din nya bostad när du flyttar in

Ska du sätta upp hyllor, skruva in tavelkrokar eller fixa något annat i ditt nya hem? När du köper bostad av oss bjuder vi på två timmars hjälp av våra proffsiga snickare. Du kan känna dig lugn och snabbare få allt på plats.