Detta gäller när juridisk person köper bostadsrättSå köper företag bostadsrätt

Peab Bostad erbjuder nu företag (juridisk person) möjligheten att köpa bostadsrätter i en del av våra projekt. Det framgår på projektets hemsida om det aktuella projektet erbjuder den möjligheten.

Har du svårt att rekrytera rätt kompetens på grund av bostadsbrist? Är du trött på dyra hotellnätter och pendlande? Nu erbjuder Peab Bostad företag (juridisk person) en möjlighet att köpa bostäder utvecklade av Peab Bostad.

Den juridiska person som söker medlemskap i en bostadsrättsförening vid köp av en bostadsrätt ska uppfylla följande villkor:

 • Aktivt aktiebolag med F-skattsedel.
 • Varit verksam i minst 3 år.
 • Granskas av auktoriserad revisor.
 • Ha en god soliditet och ekonomi (kreditupplysning)
 • Inte ha några betalningsanmärkningar.
 • Kan redovisa hur köpet finansieras.
 • Intyga att lägenheten endast är avsedd att brukas som en stadigvarande bostad för en person eller familj.

Om du uppfyller villkoren och är intresserad, vänligen kontakta kontaktpersonen för det aktuella projektet. Uppgifterna hittar du på projektets hemsida.

 

Peab Bostads garantier

 • Ekonomisk plan som granskas av två, av Boverket utsedda, opartiska intygsgivare.
 • Bostaden omfattas av 5 års garanti.
 • Förskotts- och insatsgaranti via Peab AB ingår.
 • Bostadsrättstillägg åt alla i föreningen som den byggandestyrelsen tecknar via föreningens fastighetsförsäkring.
 • Bostadsrättsföreningen, fram till överlämnande, har en extern styrelse som är oberoende av Peab Bostad.
 • Inför produktionsstart tecknas en färdigställandeförsäkring (fullgörandeförsäkring) som tryggar föreningen.
 • Peab Bostad förvärvar eventuella osålda lägenheter i projektet och betalar avgifterna till föreningen som vilken köpare som helst för att säkerställa föreningens ekonomi från start.
 • Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag (äkta förening).
 • Peab Bostad står för hyran, upp till 36 månader, för outhyrda verksamhetslokaler.
 • En oberoende besiktningsman genomför besiktning.
 • Bostadsrättsföreningen lämnas aldrig med en latent skatteskuld.

Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 62 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm