Köpa bostad av Peab

Intresseanmälan

När du hittat en bostad som intresserar dig kan du enkelt anmäla ditt intresse på peabbostad.se. Vi tar emot din intresseanmälan och registrerar dig som intressent på projektet. När vi närmar oss säljpremiär blir du kontaktad av en representant för Peab Bostad som ger dig möjligheten att ställa eventuella frågor och få mer information.

Säljpremiär

På säljpremiären bjuds du in till Peab Bostad för att få information om projektet och ges möjligheten att välja den bostad som passar dig bäst. Val av bostad sker i turordning utifrån anmälningsdatum därefter gäller först till kvarn principen.

Bokningsavtal

I det fall bokningsavtal förekommer tecknas detta i samband med säljpremiären för ditt nya hem. Du erlägger då en bokningsavgift om 25 000 kronor. Skulle du senare bestämma dig för att inte gå vidare med ditt köp får du tillbaka bokningsavgiften minus en administrationsavgift om 7 000 kronor.

Förhandsavtal

När föreningens kostnadskalkyl är granskad och godkänd tecknas ett förhandsavtal. I samband med förhandsavtalet erläggs en summa om 75 000 kronor. Förhandsavtalet är ett bindande avtal men kan brytas om;

  1. Lägenheten inte upplåtits med bostadsrätt senaste vid inflyttningen,
  2. Upplåtelse inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelse, och detta beror på vårdslöshet från bostadsrättsföreningen eller,
  3. Avgifterna, dvs. insats och/eller månadsavgiften blivit väsentligt högre än vad som angetts i förhandsavtalet, och förvärvaren begär att få frånträda förhandsavtalet inom tre månader från det att förvärvaren fått kännedom om de höjda avgifterna.

Upplåtelseavtal

Mellan en till fyra månader, om inget annat avtalats, innan du får tillträde till din nya bostad ingår du och bostadsrättsföreningen ett upplåtelseavtal. Avtalet innebär att bostadsrättsföreningen upplåter lägenheten med bostadsrätt till dig som köpare och du blir medlem i bostadsrättsföreningen. I samband med upplåtelseavtalet erlägger du en handpenning om 10 procent av köpeskillingen (minus 100 000 kronor som tidigare erlagts i avgifter och förskottsbetalningar). Resterande insats och i förekommande fall upplåtelseavgift betalas inför tillträdet/inflyttningen.

Besiktning

Inför inflyttningen görs en besiktning av din bostad. Besiktningen utförs av en oberoende besiktningsman och på plats finns representant från bostadsrättsföreningen.

Förhandsvisning

När det börjar närma sig inflyttning bjuds du in till en förhandsvisning. Här får du se ditt nya hem och uppleva alla ytor samt ta tillfället att mäta och planera din möblering.

Inflyttning

Vi möter upp dig upp i ditt nya bostadsområde och lämnar över nycklarna till din nya bostad. Därefter går vi tillsammans runt i byggnadens gemensamma utrymmen och visar dig bland annat förråd, garage, soprum, gemensamhetslokal och avslutar tillträdet uppe i din lägenhet.

Dela det här på:

Äganderätt

En äganderätt är ett eget hus på en egen tomt och är den vanligaste boendeformen i Sverige. Att köpa äganderätt av Peab innebär att du tecknar ett köpekontrakt för tomten och ett entreprenadkontrakt för uppförandet av huset. När du köper din äganderätt köper du alltså din egen tomt och låter Peab bygga ditt hus på totalentreprenad, dvs Peab tar...

Köpa bostadsrätt

Att köpa bostadsrätt innebär att du blir medlem i en bostadsrättsförening och får rätten att nyttja bostadsrätten utan tidsbegränsning.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.