Bokostnadsskydd för en tryggare bostadsaffär

 

Frågor och svar

Vad kostar försäkringen?

Bokostnadsskyddet är helt kostnadsfritt och ingår för alla som köper en nyproducerad bostad av Peab Bostad sedan 1 december 2017.

När börjar försäkringen gälla och under hur lång tid?

Försäkringen träder i kraft samma dag som du tillträder din nya bostad och upphör senast 12 månader därefter.

Vad omfattar försäkringen?

Försäkringen täcker månadsavgiften till din nya bostadsrättsförening i 12 månader om du inte lyckas få din gamla bostad såld innan tillträdesdagen. Den gäller även om du skulle bli heltidssjukskriven eller ofrivilligt arbetslös under minst 30 sammanhängande dagar. Har du köpt ett småhus erhåller du ett fast belopp om 10 000 kronor månatligen, i högst 12 månader.

Hur betalas ersättningen ut?

All ersättning betalas ut månadsvis och i efterskott, under förutsättning att din skadeanmälan är fullständig och innehåller de relevanta underlag som behövs. Ersättningen räknas ut enligt en så kallad "dag-för-dag"-princip, vilket betyder att den beräknas per dag för varje månad (30 dagar per månad).

Vi är två ägare till bostaden. Vad gäller?

Om köpeavtalet ingåtts av mer än en person gemensamt utgår ersättning till var och en av er, i proportion till er respektive ägarandel.

Hur ansöker jag om ersättning?

Gör en anmälan så fort som möjligt, dock senast 6 månader efter tillträde, sjukskrivning eller inträffad arbetslöshet. Om du gör anmälan senare än så kan försäkringsersättningen reduceras, eller helt utgå.

Vem står bakom försäkringen?

Bokostnadsskyddet har tagits fram i samarbete med Aon. För fullständiga villkor, vänligen kontakta Peabs försäkringsservice hos Aon Sweden på telefon 08-697 42 53 eller e-post peabforsakring@aon.se

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.