Äganderätt

Köpa äganderätt

En äganderätt är ett eget hus på en egen tomt och är den vanligaste boendeformen i Sverige. Att köpa äganderätt av Peab innebär att du tecknar ett köpekontrakt för tomten och ett entreprenadkontrakt för uppförandet av huset. När du köper din äganderätt köper du alltså din egen tomt och låter Peab bygga ditt hus på totalentreprenad, dvs Peab tar hela ansvaret för bygget. Du blir lagfaren ägare till fastigheten och har möjlighet att styra över ditt eget boende.

Du påverkar själv din boendekostnad

Din boendekostnad utgörs av räntor, drift och underhåll, försäkringskostnader samt den kommunala fastighetsavgiften. Din bank hjälper dig att upprätta en boendekostnadskalkyl för att säkerställa att du kommer att ha råd att bo i ditt nya hus. Du kan påverka din boendekostnad genom lånets storlek, räntesatsen (om du väljer rörlig eller bunden ränta) samt din livsstil som inte minst påverkar energianvändningen i huset.

Du bestämmer själv vad du vill göra och när du vill göra det

När huset är färdigt och besiktigat och du flyttat in så bestämmer du själv över din egen tomt och ditt eget hus.

vägen till din äganderätt

Äganderätt, eller småhus som det också kallas, innebär att du köper ditt hus och din tomt och blir lagfaren ägare till fastigheten. Vi hjälper dig med detta steg för steg.

Intresseanmälan

När vi fått din anmälan kontaktar vi dig och berättar vilken bostad vi kan erbjuda. Vill du veta mer, är du välkommen att kontakta den ansvariga säljaren/mäklaren.

Bokningsavtal

I samband med att vi tecknar bokningsavtal, betalar du en bokningsavgift. Om du därefter väljer att inte gå vidare med köpet, får du tillbaka bokningsavgiften minus en avbokningsavgift på 7 000 kronor.

Kontraktskrivning

Ett köpe- och entreprenadkontraktet tecknas mellan dig (och eventuella medköpare) och Peab. Kontrakten upprättas efter ABS 09, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, som ger trygghet och garantier för dig som kund. ABS 09 får du i dess helhet före eller senast i samband med kontraktsskrivningen.

Finansiering

Ett byggnadskreditiv läggs upp för din blivande fastighet i en bank du väljer. Du är kredittagare. Efterhand som byggnaden uppförs gör du delbetalningar. Du kontaktar din rådgivare på banken för att lyfta pengar från byggnadskreditivet. När huset är färdigt och slutbetalning gjorts, har du möjlighet att lägga om byggnadskreditivet till ett vanligt bostadslån.

Såhär delbetalar du:

1. Handpenning för fastigheten (minus bokningsavgiften).
2. Köpeskilling för fastigheten.
3. Vid grundläggning.
4. Vid stomleverans.
5. 30 dagar före slutbesiktning samt betalning för individuella inredningsval.
6. Godkänd entreprenad vid slutbesiktning.

Pantbrev

Den finansierande banken kräver pantbrev som säkerhet för lån. Din bank ansöker om pantbrev hos Lantmäteriet, division Inskrivning. Kostnaden är 2 % av det belopp pantbrevet avser.

Lagfart

När du köper en fastighet ska du göra en lagfartsansökan och betala stämpelskatt. Din bank kan hjälpa dig med att söka lagfart. Stämpelskatten är 1,5 % av det högsta egendomsvärdet (köpeskillingen eller taxeringsvärdet alternativt värdeintyg).

Kommunal fastighetsavgift

När du äger småhus betalar du en årlig kommunal fastighetsavgift. Småhus nybyggda 2012 och senare (värdeår 2012 och senare) är dock avgiftsfria de första femton åren och efter det betalas full avgift. När det gäller småhus nybyggda 2011 eller tidigare är de befriade från kommunal fastighetsavgift de första fem åren, och får sedan halv avgift de därpå följande fem åren. Först efter tio år betalas sedan full avgift.

Inredningsval

Du har möjlighet att göra egna inredningsval i den nya bostaden. Valmöjligheterna presenteras i en separat broschyr. Peab behöver dina inredningsval inom angiven tid för att kunna färdigställa bostaden enligt tidplanen.

Besiktning

Inför inflyttningen genomför en oberoende besiktningsman en slutbesiktning av din bostad tillsammans med dig och den ansvariga säljaren. Besiktningen ska säkerställa att bostaden uppfyller de regler och normer som gäller för nya bostäder. I samband med att garantitiden går ut efter 2 år, sker ytterligare en besiktning för att se om några brister uppstått under garantitiden. Peab bekostar slutbesiktning och garantibesiktning samt kvalitetsansvarig.

Inflyttning

Inflyttningsdatum får du senast tre månader före inflyttning. Vid godkänd slutbesiktning får du en bopärm – och nycklarna till din nya bostad! Nu betalas också lyft 6.

Praktisk hjälp när du flyttar in

Ofta är det stressigt att flytta, och det är lätt hänt att smärre praktiska göromål blir liggande ogjorda. Men när du köper bostad av Peab får du hjälp med en del. Vi bjuder nämligen på två timmars snickarhjälp. Du kan få hjälp med sådant som kanske är knepigt för dig, men enkelt för proffset – till exempel att skruva upp hyllorna eller tavelkrokarna. Erbjudandet gäller vardagar kl. 7-16 från inflyttningsdagen och två månader framåt. Du står för skruvar och annat material, så står Peab för arbetet. Så kan du njuta av ditt nya, bekymmersfria boende direkt.

Dela det här på:

Köpa bostad av Peab

Att köpa en bostad är för de allra flesta av oss både den viktigaste och den allra största affär vi gör i livet. Det kan vara mycket nytt att sätta sig in i, både när det gäller ekonomi och juridik. Därför vill vi att det ska vara så enkelt och lätt som möjligt att köpa en nybyggd bostad av Peab. Oavsett om det gäller bostadsrätt eller äganderätt.

Köpa bostadsrätt

Att köpa bostadsrätt innebär att du blir medlem i en bostadsrättsförening och får rätten att nyttja bostadsrätten utan tidsbegränsning.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.