Brf Qvillestaden i Göteborg nominerat till Yimbypriset

För femte året i rad delas Yimbypriset ut i Göteborg. I år är projektet Brf Qvillestaden nominerat, ett projekt som Peab Bostad utvecklat och region Bygg Bostad Väst bygger.

Tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, Bornstein Lyckefors, Sydväst Arkitektur och landskap, Fastighetskontoret samt Trafikkontoret är Peab och projektet Qvillestaden nominerat till Yimby Göteborgs pris. Priset är instiftat för att uppmärksamma och belöna goda insatser för stadsutvecklingen i Göteborg och delas årligen ut till personer eller organisationer som bidragit till just det. Vinnaren utses genom en omröstning bland nätverkets medlemmar. 

Juryns motivering för kvarteret Qvillestaden:

"Qvillestaden" är ett ambitiöst projekt och ett föredömligt exempel på förtätning av en befintlig stadsmiljö. Genom att komplettera ett till viss del obebyggt kvarter, tillförs närmare hundra omsorgsfullt planerade lägenheter i varierande storlek, men även urbana värden i form av lokaler i gatunivå och stärkta stråk. Detaljplanen visar förtjänstfull på vikten av att föreskriva aktiva bottenvåningar för att skapa levande stadsmiljöer. Arkitekterna har i sin tur tagit fasta på att hitta en lokal förankring i gestaltningen genom en nytolkning av det för Göteborg karaktäristiska landshövdingehuset. De två våningarna ovanför den i sten, som historiskt utformades i trä, är dock i detta fall både fler till antalet och täckte i den typiskt för Brämaregården korrugerade plåten. Detta material går igen i både tilläggsisolering av äldre hus i stadsdelen som nybyggen från sent 1970-tal runt Kvilletorget. Med en indelning av fasaderna i olika färgsektioner skapas även ett vertikalt uttryck, som ger variation i gatumiljö. Vi ser fram emot det färdiga resultatet!" 

Vad är Yimby?

Yimby Göteborg bildades 2008 som en fristående del av Yimby Sverige och är ett partipolitiskt obundet nätverk, öppet för alla stadsvänner.

Yimby står för Yes, In My BackYard och jobbar för en mer tät blandstad istället för en gles bilstad och fler dynamiska och levande stadsmiljöer istället för isolerade bostadsområden. Yimby vill bygga tätt, varierat och integrerat istället för glest, likriktat och segregerat. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Heidi Papillero, försäljningschef, Peab Bostad Väst, 0725-33 47 93, Heidi.Papillero@peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med drygt 14 000 anställda och en omsättning överstigande 46 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.