Generationsskifte inom Peab Bostad

Sedan halvårsskiftet har Staffan Lundqvist tagit över stafettpinnen efter Pehr-Olof Olofsson som regionchef för Peab Bostad i Väst. De har arbetat tillsammans under flera år och kommer även framöver att ha ett viktigt utbyte när Pelle fortsätter som affärschef för Peab Bostad samt som regionchef för Peab Fastighetsutveckling i Väst.

Staffan Lundqvist har sedan juli tagit över ansvaret som regionchef för Peab Bostad i Väst. Staffan kommer närmast från en tjänst som distriktschef på Peab Bostad och har arbetat inom Peab sedan 18 år.

Pehr-Olof ”Pelle” Olofsson fortsätter som affärschef för Peab Bostad samt som regionchef för Peab Fastighetsutveckling i Väst.

Jag är nöjd över att både Staffan och Pelle går in i sina nya roller. På så sätt får vi en bra kontinuitet i vår region i Väst och även ta del av Pelles kompetens över hela vår verksamhet i Sverige, säger Peter Svensson, VD Peab Bostad.

– Det är en fantastisk regional utveckling vi fått vara med om sedan 2010 för Peab Bostad. Vi sätter allt fler bostäder på marknaden och är med i samhällsutvecklingen i många kommuner i vår region. Detta förenat med god ekonomi och kunder som ger oss allt högre betyg. Mot den bakgrunden känns det bra att lämna över ansvaret till Staffan, säger Pehr-Olof Olofsson.

Efter flera år i byggbranschen, både som ansvarig byggare och bostadsutvecklare, har det för Staffan Lundqvist utvecklats ett ökande samhällsintresse.

– Utvecklingen av bostadsmarknaden kommer att spela en avgörande roll för hur Sverige hanterar de närmaste årens utmaningar med bostadsbrist. I egenskap av Nordens Samhällsbyggare har vi på Peab en viktig uppgift att fylla. Jag ser fram emot att vara en del av att utveckla bostadsbyggandet och ett lönsamt Peab som bygger för ett bättre samhälle, säger Staffan Lundqvist.

Både Staffan Lundqvist och Pehr-Olof Olofsson ingår i Peab Bostads ledningsgrupp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Staffan Lundqvist, regionchef Peab Bostad Väst, 073-337 33 76, staffan.lundqvist@peab.se

_____________________________________________________________ 

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på 50 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.