Partille Port lockar med en innergård utöver det vanliga

När första etappen byggs i Partille Port blir innergården den naturliga mötesplatsen. På en yta av tre ordentliga villatomter har det varit arkitektbyrån Sydvästs uppgift att skapa en lockande utemiljö med gröna förtecken.

– Vi har utmanat Peab Bostad och oss själva med
detta projekt. Storleken är en utmaning i sig med närmare 3 000 kvm, men som
också ger oss helt unika förutsättningar att skapa olika rum och tempo, säger
Per Andersson och Helen Mosseby, båda landskapsarkitekter på Sydväst.

En förebild för den första etappen har varit de
klassiska stenstadskvarteren i centrala Göteborg, men även landshövdingshusen i
Majorna och Bagaregården.

– Innergårdarna i landshövdingshusen är enormt uppskattade och bidrar påtagligt
till de boendes närmiljö och livskvalitet, vilket vi också har möjlighet att
utforma denna gång, konstaterar Per Andersson och fortsätter:

– Det förslag vi tagit fram innehåller ytor vars
innehåll skiljer sig åt. Det finns både privata och gemensamma uteplatser med
utrymme för sport, lek och odling. Det skapar förutsättningar för olika typer
av sammankomster och att mötas över åldersgränserna.

De gröna inslagen är ett återkommande tema.
Exempelvis planeras det för ett stort gemensamt växthus. Växthuset gör det
också möjligt att möta våren tidigt och förlänga sommarsäsongen på ett naturligt
sätt.

Men växtligheten är inte bara koncentrerad till
växthuset, planteringslådor och gräsmattor.

– Vi arbetar med något som vi kallar
tredimensionell grönska. Det innebär att vi låter växtligheten letar sig upp på
väggarna eller till de linor som vi spänt över delar av gården, säger Helen
Mosseby.

– Mot bakgrund av att innergården befinner sig sju
meter över markplanet har det varit viktigt att vi inte skapar för mycket
transporter av exempelvis trädgårdsavfall. Därför blir det naturligt att kompostera
på plats. Jorden kan sedan användas som jordförbättring.

Det gröna anslaget och kretsloppstänkandet har
varit påtagligt under hela planeringen. Bevattningen av grönskan sker bland
annat genom att ta vara på regnvattnet som kommer från taken.

– När vi är klara hoppas vi att Peab Bostad har
satt en ny standard för hur det går att utveckla en gemensam utemiljö och
innergård. Vår ambition är att skapa flera naturliga mötesplatser och en känsla
av att komma hem.

Faktaruta

Innergården rum för rum

Sammanlagt 2 900 kvm är uppdelade i flera olika
funktioner och rum. Några av de viktigaste är:

Gemensamma uteplatser
. Återfinns på flera olika ställen, exempelvis vid gräsytan för lek och
spel, ytan mellan växthus och odling samt vid trämöblerna på gårdens mitt.

Privata uteplatser
. Lägenheterna i markplan har egen mindre uteplats.

Odling.
Planteringslådor
där det finns det utrymme för alla med gröna fingrar.

Lek.
Redskap
som ska passa flera åldrar. Upphöjda trädäck för picknick och balanslek ramar
in lekytan.

Sport
. Gräsyta
för lite lugnare sportaktiviteter. Vad sägs om en utmaning i kubb eller
krocket?

Gångstråk
. Binder
samman alla rum och aktiviteter med entréer till loftgångarna.

Cykelplatser
. Det
finns plats för ca 120 cyklar, hälften under tak, men även ytterligare platser
inomhus.

Bildtext:

Innergården i den första etappen av Partille Port har en mängd gröna inslag och
rum för olika fritidsaktiviteter. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Cagner, projektchef Peab Bostad, 0733-37 40
52, martin.cagner@peab.se
Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84, kajsa.jacobsson@peab.se.Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.