Peab analyserar förbud mot progressiva avskrivningar

Välkommen på säljpremiär för Brf Fotografen 2 i Trollhättan!

Statliga Bokföringsnämnden, BFN, har efter en genomgång och bedömning av K2-regelverket beslutat att bostadsrättsföreningar inte längre får göra det som kallas för progressiva avskrivningar, det vill säga låga avskrivningar inledningsvis som sedan ökar med tiden.

Peab kommer nu att analysera BFN:s beslut och dess effekter. Vi kommer dessutom att ha en dialog med övriga branschaktörer för att hitta långsiktig och gemensam översyn av regelverken, där vi även tar upp andra perspektiv än metoderna för avskrivning.

Risken med BFN:s beslut är att köpare av bostadsrätter och boende får svårbegripliga årsredovisningar och ökade kostnader. Det riskerar även att förutsättningarna för nyproduktion blir sämre.

FAQ om avskrivningar

Vad är en avskrivning?

Avskrivning innebär att en bostadsrättsförening fördelar kostnaden (förslitning och värdeminskning) på byggnaden under byggandens livslängd.  Ett exempel: en förening köper en byggnad (entreprenad) för 100 miljoner kronor med en livslängd på 100 år. År 1 sker utbetalning på 100 miljoner kronor för byggnaden (påverkar alltså inte resultatet) som föreningen finansierar med medlemmarnas insatser och lån från banken. Kostnaden (100 miljoner) delas på 100 år och föreningen kostnadsför således 1 miljon kronor varje år till dess att fastigheten är avskriven (påverkar resultatet).

Vad är skillnaden på rak och progressiv avskrivning?

Rak avskrivning innebär att byggnaden skrivs av med ett lika stort belopp varje år medan progressiv avskrivning innebär att avskrivningarna börjar med en lägre avskrivning i början och som ökar efterhand.

Varför har Peab använt sig av progressiv avskrivning?

Progressiv avskrivning har varit praxis för nyproducerande bostadsrättsföreningar och ombildade bostadsrättsföreningar en längre tid. Det viktigt är att inte bara se på vilken avskrivningsmetod bostadsrättföreningen tillämpar utan att även se på ekonomin för bostadsrättsföreningen i sin helhet.

Tanken med progressiv avskrivning är att föreningen får en låg avskrivningskostnad i början då räntekostnaderna är höga. Efterhand som bostadsrättsföreningen amorterar på sitt/sina lån, minskar deras räntekostnader och samtidigt ökar avskrivningen och på så sätt får bostadsrättsföreningen en jämn kostnad över tiden. Föreningen sätter även av till kommande underhåll via en underhållsfond.

Om progressiv avskrivningsmetod missbrukas och föreningen inte ser på ekonomin i sin helhet kan det innebära att bostadsrättsföreningen skjuter på stora kostnader till framtiden.

Varför förs den här diskussionen just nu?

Diskussionen började i samband med att bostadsrättsföreningarnas styrelser skulle bestämma vilket av Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd föreningarna ska följa när de gör sin årsredovisning för 2014. Föreningarna kan välja att redovisa enligt K2-regler (enklare variant) eller K3-regler. Nu har BFN kommit fram till att extremt långa avskrivningstider eller progressiva avskrivningar inte är tillåtet, enligt varken K2 eller K3.

Vad kommer förändringen att innebära för dig som bostadskund hos Peab?

Tyvärr kan vi inte svara på detta fullt ut i nuläget. Vi analyserar effekterna av Bokföringsnämndens beslut och hur bostadsrättsföreningarna ska hantera sina avskrivningar tillsammans med HSB, SBC, Riksbyggen, Bostadsrätterna, JM, Skanska och NCC och vi har även dialog med revisorer och intygsgivare för att det ska bli så bra som möjligt för våra bostadsrättsmedlemmar.Styrelsens ansvar är att se till att bostadsrättsföreningen har rätt nivå på årsavgifterna, detta bör ses över en gång om året.

När nu bostadsrättsföreningarna övergår till linjär avskrivning från progressiv avskrivning kommer det innebära att ett bokföringsmässigt underskott redovisas. Detta underskott påverkar inte föreningens likviditet utan endast resultatet.

För att säkra bostadsrättsföreningens kommande underhåll bör styrelsen upprätta en underhållsplan och sätta av kapital till en underhållsfond enligt underhållsplanen. De behöver även amortera av sina lån för att skapa utrymme för finansiering av kommande underhåll.

Peab anser att det är viktigt att det sker en översyn av nuvarande lagstiftning för att ekonomiska planer och årsredovisningar ska bli tydliga och lättlästa för våra köpare och boende i bostadsrättsföreningar.

Läs FAQ om avskrivningar här.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.