Peab börjar med linjär avskrivning för bostadsrättsföreningar

Peab kommer framöver att tillämpa linjär avskrivning för sina bostadsrättsföreningar.

Bakgrunden är Bokföringsnämndens beslut den 28 april att så kallad progressiv avskrivning inte är en bra avskrivningsmetod.

Linjär avskrivning innebär att byggnaden skrivs av med ett lika stort belopp varje år medan progressiv avskrivning innebär att avskrivningarna börjar med en lägre avskrivning i början och som ökar efterhand.

Det är viktigt att vara medveten om att en bostadsrättsförening bedrivs enligt självkostnadsprincipen och inte har något vinstsyfte. 

Hur påverkas då årsavgifterna av att våra bostadsrättsföreningar byter avskrivningsmetod. Årsavgifternas sätts utefter föreningens utbetalningar och övriga inbetalningar, det vill säga kassaflödet. Avskrivningar påverkar alltså inte bostadsrättsföreningens kassaflöde då det inte är en utbetalning.

Utbetalningar för föreningen består bland annat av ränta, amortering, fastighetsskatt, driftkostnader medan inbetalningar är årsavgifter och hyror för lokaler och garage. Vilken avskrivningsmetod föreningen har påverkar alltså inte årsavgiften direkt.

Styrelsens ansvar är att se till att bostadsrättsföreningen har rätt nivå på årsavgifterna, detta bör ses över en gång om året.

När nu bostadsrättsföreningarna övergår till linjär avskrivning från progressiv avskrivning kommer det innebära att ett bokföringsmässigt underskott redovisas. Detta underskott påverkar inte föreningens likviditet utan endast resultatet.

För att säkra bostadsrättsföreningens kommande underhåll bör styrelsen upprätta en underhållsplan och sätta av kapital till en underhållsfond enligt underhållsplanen. De behöver även amortera av sina lån för att skapa utrymme för finansiering av kommande underhåll.

Peab anser att det är viktigt att det sker en översyn av nuvarande lagstiftning för att ekonomiska planer och årsredovisningar ska bli tydliga och lättlästa för våra köpare och boende i bostadsrättsföreningar.

Läs FAQ om avskrivningar här.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.