Peab Bostad är med och utvecklar Åseberget i Kungälv

- samverkan ska resultera i fler än tusen nya bostäder

När kommunägda Bokab AB fick klartecken att utveckla området Åseberget i Kungälv, blev Peab Bostad utvald som ett av sex bostadsutvecklingsbolag.
– Ett mycket spännande och välkommet bostadsprojekt i en expansiv kommun. På Peab har vi en lång och bra erfarenhet av att samarbeta med kommunala uppdragsgivare tillsammans med andra byggföretag, konstaterar Pehr-Olof Olofsson, regionchef för Peab Bostad.

Planerna på att utveckla Åseberget har funnits under ett antal år. Nu har Kungälvs kommun gått från ord till handling och via sitt helägda bolag Bokab AB tecknat ett samarbetsavtal med sex aktörer på bostadsmarknaden.

Det var sammanlagt ett 20-tal företag inom bygg- och fastighetsbranschen som anmälde sitt intresse för att delta i utvecklingen och etableringen av Åseberget.

– Normalt sätt påbörjas detaljplanearbetet innan eventuella exploatörer tillfrågas. Nu har vi gjort tvärtom för att ha erfarna aktörer som bollplank innan detaljplanearbetet startar. Vi får också fördelen att engagera bolag med olika profil och som kompletterar varandra i form av utbud och inriktning. Alla utvalda bolagen har unika saker att tillföra projektet och jag tycker vi har lyckats skapat ett riktigt ”dreamteam”, säger Peter Jakobson, VD för Bokab AB.

Peab Bostad med sin erfarenhet och syn på partnerskap blev ett av de företagen vi valde att teckna ett samarbetsavtal med. Jag har på nära håll kunnat följa hur Peab exempelvis utvecklade Stadsskogen i Alingsås till ett mycket framgångsrikt projekt. Vi fattade också tycke för de nyckelpersoner som Peab presenterade, fortsätter Peter Jakobson.

Övriga bolag som ingår i gruppen är Förbo, HSB Göteborg, Tornstaden, Wästbygg och Ytterbygg med Bokab som huvudman. Målsättningen är högt ställd. Någonstans mellan 1 000 och 1 500 bostäder planeras byggas med olika upplåtelseformer, stilar och funktioner. Om planprocessen går smidigt kan det vara aktuellt att sätta spaden i marken redan någon gång under 2018.

– Planarbetet kommer sätta karaktären på bebyggelsen. Peab Bostad kan erbjuda olika hustyper som attraherar flera målgrupper på bostadsmarknaden. Vi kommer i ett första skede vara inriktade på att producera ca 150 bostadsrätter, konstaterar Pehr-Olof Olofsson.

Åseberget är som namnet antyder ett ganska högt berg som bjuder på utsikt över Kungälv och Göta Älv. Det tar bara fem minuter att cykla till centrala Kungälv och det är nära till bra kollektivförbindelser med Göteborg och övriga Bohuslän.

– Kungälv är en expansiv kommun och vi vill verkligen hjälpa till att befästa den utvecklingen på bästa sätt. Till våren påbörjas säljstarten av både småhus och bostadsrätter på Vena Ängar i Kungälv/Ytterby och efter det ligger vi i startgroparna för att bidra till att Åseberget ska bli en attraktiv ny stadsdel, avslutar Pehr-Olof Olofsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pehr-Olof Olofsson, Regionchef Peab Bostadsutveckling, 073-337 30 02, pehr-olof.olofsson@peab.se
Peter Jakobson, VD, Bokab AB, 0303-23 90 90, peter.jakobson@kungalv.se

Kajsa Jacobsson, vik pressansvarig Peab, 0725-33 34 84, kajsa.jacobsson@peab.se

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.