Hållbart byggande för framtidens byggutvecklingSunda hem för dig och framtiden

Den gröna tråden till din nyproducerade bostad

Det löper en grön tråd genom allt vi gör. När du flyttar in i ditt nya hem kan du vara säker på att hållbarhet är en grundpelare i varje del av vårt bostadsbyggande – från första idé till valet av material och inredning i hemmet.

Din bostad är en viktig del av en hållbar morgondag, där vi på Peab i egenskap av Nordens samhällsbyggare tar hand om gemensamma resurser på bästa sätt. Våra flerbostadshus certifieras enligt miljömärkningen Svanen, vilket garanterar att vårt arbete bygger på en grön filosofi med fokus på etik, kvalitet och långsiktighet.

Hållbart byggande som är smart för plånbok och miljö

Din bostad ska vara smart och klok. Den ska ha låg energianvändning och detta hjälper dig att spara pengar och bidra till en hållbar omvärld. När vi bygger väljer vi nämligen material, installationer och teknik med tanke på miljö och kommande generationer. Energismart är helt enkelt klimatsmart.

Så utvecklar vi hållbara bostäder

Det vi bygger idag ska även klara av morgondagens krav på god etik och en genomtänkt miljöfilosofi. Vårt arbete med hållbarhet ger dig flera fördelar:

  • Du kan leva, arbeta och bo i en trygg och hälsosam miljö.
  • Närhet till kommunikationer och service.
  • Vi bygger med material av hög kvalitet som håller över tiden.
  • Bostäderna har låg energiförbrukning och släpper in mycket dagsljus. Vi använder energibesparande produkter, till exempel vitvaror, fönster och snålspolande blandare. Och med hjälp av individuell elmätning får du koll på hur mycket energi ditt hem förbrukar.
  • I alla våra nyproducerade flerbostadshus finns el märkt med Bra Miljöval.
  • Allt fler av våra bostäder och tillval miljömärks med Svanen.

Svanen och Bra miljöval ger sunda hem

Vi vill ge dig en bättre boendemiljö och bidra till ökad hållbarhet i samhället. Därför erbjuder vi el märkt med Bra Miljöval i alla våra nyproducerade flerbostadshus och Svanenmärkning i allt fler bostäder.

Peab Bostad utvecklar energisnåla bostäder

En Svanenmärkt bostad ger dig lägre energianvändning, vilket innebär minskad klimatpåverkan och sänkta kostnader för ditt hem. De material vi bygger med ger dig en sundare inomhusmiljö. En genomtänkt drifts- och underhållsplan bidrar till att bostaden förblir energisnål och behåller denna goda miljö.

Svanens logotyp visas på de projekt som har märkningen.

Bostäder med förnyelsebar el som tar hänsyn

I alla Svanenmärkta hem introduceras samtidigt el med Bra Miljöval, som idag är Sveriges enda miljömärkning av el. Elen får enbart produceras med förnybara energikällor som vatten, vind, biomassa eller sol. Elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.

Byggutveckling som bidrar till ett hållbart samhälle

Genom certifieringarna Svanenmärkning och el märkt med Bra Miljöval bidrar Peab Bostad konkret till ett mer hållbart samhälle, vilket ligger i linje med vår vision att vara Nordens Samhällsbyggare. Vi är stolta över att kunna erbjuda dig en bättre boendemiljö, som innebär att du också är med och skapar en mer hållbar morgondag.