Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer

2 November 2020Bostadskvarteret Galeasen 1 på Sanden i Vänersborg

Liv och rörelse vid kanalen – Spektakulära bostäder på Sanden i Vänersborg

Att ta fasta på Vänersborgs historiska formspråk, och översätta det till modern arkitektur. Det var målet när Whites arkitekter skapade sitt bidrag i Peabs idétävling för det nya bostadskvarteret Galeasen 1 på Sanden i Vänersborg. Nu står arkitektbyråns tävlingsförslag som vinnare när projektutvecklare och stadsarkitekt sagt sitt om framtiden för en av Vänersborgs vackraste platser.

White-arkitekterna Andrew Worsley och Lukas Nordström har skapat Whites förslag i idétävlingen för kvarteret Galeasen 1, som blir den första stadsdelen i området Sanden i Vänersborg. Förslaget har formstarka och klimatsmarta byggnader, och ett lekfullt grepp som vänder de Vänersborgstypiska sadeltaken på längden som fångade juryns intresse.

Planförslaget föreslog tre byggnadsvolymer på tomten. Hos arkitekterna slog istället en annan tanke rot, en idé där man mötte proportionerna från husen på andra sidan kanalen. För det krävdes lägre byggnader, och fler. Man valde att gå fram med idén att rita fyra slanka huskroppar med ett gemensamt formspråk. De fyra byggnaderna liknar syskon med tydliga likheter, men med individuella karaktärsdrag.

Stadsarkitekten i Vänersborg, Katarina Frändberg, var del av juryn och uppskattar hur man lyckats knyta an byggnaderna till omgivningen.

– Byggherren Peab har höga ambitioner vad gäller gestaltningen av kvarteret, och det har White tagit fasta på. Visionen har ett eget nutida uttryck som ansluter väl till volymerna och de känsliga kulturmiljöerna öster om Gamla Hamnkanalen, säger Katarina Frändberg. Vi hoppas på samverkan och hög ambitionsnivå också i det fortsatta arbetet med bygglov, detaljer och materialval så att denna spännande vision kan bli verklighet.

Whites arkitekter har i förslaget tagit hänsyn till solens lägen under alla dygnets timmar. Galeasens fyra huskroppar skapar en ljusgård, samtidigt som öppningarna mellan huskropparna ger en vy över Vänersborgs vackra vatten och skapar en plats för liv och rörelse i hjärtat av Vänersborgs karaktäristiska hamnkanal.

Galeasen 1 kommer att bestå av cirka 120 lägenheter. Högst upp i husen tronar unika taklägenheter med snedtak och takterrasser med svårslagen utsikt över staden, Gamla Hamnkanalen och Vänern. Bostadsprojektet kommer att Svanenmärkas och mellan bostadshusen kan de boende, tack vare en gemensam trädgård och ett stort gemensamt ljust uterum, mötas på ett naturligt sätt med både vattnet och staden runt knuten.

Från Whites sida menar man att samsynen med uppdragsgivaren Peab är en nyckel till framgången med förslaget.

– Vi har mötts av en förståelse för det vi uppfattar som de största kvalitéerna i förslaget. Dessa skulpturala volymer kommer att ge något helt nytt i Vänersborg och lyfta den arkitektoniska ribban i staden. Det är viktigt att det finns en bra dialog och en samsyn för projektets mål, och det gör det verkligen här, säger Andrew Worsley på White.

 

Hos Peab väcktes tanken på en idétävling tidigt. Man ville säkerställa att platsen – en av Vänersborgs mest attraktiva – utvecklades till sin fulla potential.

–Vi vill ge det bästa vi kan till platsen och människorna som skall bo här, säger Pernilla Irewährn, projektledare på Peab Bostad.

Tävlingsbidragen bedömdes utifrån bland annat arkitektonisk gestaltning, relationen till befintlig omgivning, funktion, och hållbarhet. Så här löd juryns motivering: ”Tävlingsförslagets byggnadsvolymer är smäckra och med sina smala gavlar speglar huskropparna den befintliga byggnationen på andra sidan av Gamla Hamnkanalen. Takens varierande lutningar och byggnadernas slanka huskroppar skapar möjlighet för bra mark- och ljusförhållanden på innegården. Förutom gestaltning och relation till befintlig omgivning, har tävlingsförslaget även en höjd i genomförbarhet, funktion och flexibilitet med sina förslag på byggsystem och effektiva planlösningar.”

Projektet går nu in i nästa fas, och säljstart planeras till hösten 2021.

För mer information, vänligen kontakta
Pernilla Irewährn, projektledare Peab Bostad
pernilla.irewährn@peab.se 0520-12504

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 16 000 anställda och en omsättning på 58 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.