Detta gäller när juridisk person köper bostadsrättSå köper du som företag bostadsrätt

Nu kan företag köpa bostadsrätter i våra projekt runt om i landet. Man kan välja att köpa bostaden för att själv bo i den, för att underlätta rekrytering eller för att hyra ut den i andrahand.

 • Locka och behåll talanger med en bostadsförmån 
 • Förenklad andrahandsuthyrning under fem år  
 • Äg din lokal  
 • Som företag kan man välja att investera i en bostadsrätt  

Nu kan du efterfråga en bostadsrätt i våra projekt runt om i landet. När du har hittat ett intressant projekt och en bostad som du är intresserad av tar du kontakt med ansvarig mäklare, det framgår på sidan för projektet.  

Företaget (juridiska person) som söker medlemskap i en bostadsrättsförening vid köp av en bostadsrätt behöver uppfylla följande villkor: 

 • Aktivt aktiebolag med F-skattsedel 
 • Varit verksam i minst 3 år 
 • Granskas av auktoriserad revisor 
 • Ha en god soliditet och ekonomi (kreditupplysning) 
 • Inte ha några betalningsanmärkningar 
 • Kan redovisa hur köpet finansieras 
 • Intyga att lägenheten endast är avsedd att brukas som en stadigvarande (minst sex månader) bostad för en person eller familj. 

Om bostaden avses användas i verksamhet görs utöver villkoren alltid en individuell prövning baserad på vilken typ av näringsverksamhet som bedrivs. Då köpet har vissa skattemässiga konsekvenser är det alltid bra att rådfråga din revisor om ett eventuellt köp. Det är alltid bostadsrättsföreningens styrelse som fattar beslut om företaget får köpa bostaden. 

Locka och behåll talanger med en bostadsförmån 

Alla vet att ett företags förmåga att rekrytera och behålla kvalificerad personal är en avgörande faktor för framgång. Många arbetsgivare kämpar, trots en vikande konjunktur, med att rekrytera nyckelkompetenser till sin verksamhet. Den finns inte alltid på orten och många rekryteringsförsök avbryts då det inte går att lösa boendesituationen för den som vill flytta till orten. Genom att investera i en bostad kan företaget erbjuda en attraktiv boendelösning. Det fungerar inte bara som en värdefull förmån vid rekrytering, utan kan också fungera som ett incitament för att behålla befintlig personal.  

Förenklad andrahandsuthyrning under fem år 

Företag som köper en bostad av Peab får teckna en särskild överenskommelse som gör det möjligt att fritt hyra ut i andra hand under fem års tid. Det ger en unik möjlighet för en flexibel användning av bostaden under tiden. Varje uthyrning får dock inte vara kortare än sex månader. Efter fem år sker en omprövning där bostadsrättsföreningens styrelse tar ställning till om man ska förlänga överenskommelsen. 

Äg din lokal 

I en tid då lokalhyror ständigt stiger, nu senast indikerar de indexerade hyreshöjningarna för lokaler stiga kraftigt under 2024, får företag genom köp av en bostadsrätt möjlighet att äga sin lokal. Ägandet ger förutsättningar för en långsiktig och kostnadseffektiv lösning. Det ger inte bara ekonomiska fördelar utan också en ökad kontroll och flexibilitet över verksamhetsplatsen.  

Som företag kan man välja att investera i en bostadsrätt 

Att investera i en bostadsrätt är inte bara en investering i en bostad, det är historiskt och över tid en trygg och stabil investering. Oavsett om bostaden hyrs ut till företagets ägare, nyckelpersoner i företaget eller om man bedriver sin verksamhet i bostaden så finns det många ekonomiska fördelar för företaget. 

Här ovan listar vi några av de många fördelar det finns för företag att köpa en bostadsrätt. Kontakta gärna ansvarig mäklare så kan vi berätta mer om vilka fördelar vi ser för just din verksamhet och dina behov.  

Se aktuella lägenheter

Västra Götaland

Stockholm län

Övriga landet

 

*Alla typer av verksamheter passar inte i ett flerfamiljshus och det kan finnas invändningar mot att vissa företag äger en bostadsrätt i en specifik bostadsrättsförening. Därför gör bostadsrättsföreningens styrelse alltid en individuell prövning av varje ansökan. 

Peab är Nordens samhällsbyggare med 14 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm