Peabs behandling avPersonuppgifter

För Peab är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi vill vara så öppna och transparenta som möjligt med hur vi samlar in och i övrigt behandlar dina personuppgifter.

Längst nedan på sidan finner du detaljerad information om hur vi behandlar personuppgifter i förhållande till dig som bostadsintressent, bostadsköpare och kontaktperson hos tjänsteleverantör/samarbetspartner.

Peab värnar om din integritet och vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill göra gällande några av dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via post till: Peab AB, Att: Peab Dataskyddssamordnare, Margretetorpsvägen 84, 269 73 Förslöv. Du kan även kontakta oss via e-post på gdpr@peab.se.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Genom att klicka på den roll som stämmer in för dig nedan i förhållande till Peab får du mer detaljerad information om vår behandling av just dina personuppgifter.

Bostadsintressent

Bostadsköpare

information om behandling av kontaktpersoners personuppgifter

______________________

Denna information om Peab Bostads behandling av personuppgifter fastställdes av Peab Bostad AB den 21 februari 2019.