Peabs behandling avPersonuppgifter

Peab värnar om din integritet och vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.

Vi vill vara så öppna och transparenta som möjligt med hur vi samlar in och i övrigt behandlar dina personuppgifter. 

Läs om personuppgiftshanteringen på länkarna nedan.

För dig som är bostadsintressent klicka här

För dig som är bostadsköpare klicka här

För dig som lämnar ärenden till vårt Kundcenter klicka här


Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill göra gällande några av dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.

Kontakt

För att begära registerutdrag, få information eller rättning av felaktiga uppgifter, fyll i formuläret >

Alternativt skicka till:

Peab AB
Att: Peabs Dataskyddssamordnare
Margretetorpsvägen 84
269 73 Förslöv

E-post: gdpr@peab.se