Vad innebär det att köpa äganderätt?Ditt hus, på din tomt, stor frihet

Äganderätt innebär att du köper ett eget hus på en egen tomt. Det är den vanligaste boendeformen i Sverige. Äganderätt ger dig stora friheter. Hos oss får du dessutom möjligheten att påverka din boendekostnad. Så här ser vägen till ditt eget hus ut.

När du köper äganderätt av oss tecknar du ett köpekontrakt för tomten och ett entreprenadkontrakt för uppförandet av huset. Peab bygger ditt hus på totalentreprenad och tar hela ansvaret för bygget. Du blir lagfaren ägare till fastigheten och har möjlighet att styra över ditt boende.

Påverka din boendekostnad

Din boendekostnad utgörs av räntor, drift och underhåll, försäkringskostnader samt den kommunala fastighetsavgiften. Din bank hjälper dig att upprätta en boendekostnadskalkyl för att säkerställa att du kommer att ha råd att bo i ditt nya hus. Du kan påverka din boendekostnad genom lånets storlek, räntesatsen – om du väljer rörlig eller bunden ränta – samt din livsstil, som i hög grad påverkar energianvändningen i huset.

Färdigställandeförsäkring för extra trygghet

Försäkringen täcker merkostnader som kan uppstå om något skulle hindra just Peab från att slutföra entreprenaden. 

Allriskförsäkring som gäller från byggstart till slutbesiktning.

Peab tillser att det tecknas en allriskförsäkring som täcker kostnader för eventuella skador eller stölder som kan uppkomma i eller utanpå huset under byggtiden. Försäkringen gäller ifrån byggstart till slutbesiktning.

Nybyggnadförsäkring i tio år

Försäkringen gäller i tio år och omfattar skador och fel som inte täcks av entreprenadens garanti eller av annan försäkring

Bostadshus som är prefabricerade, färdigt direkt från fabrik

Våra hus är prefabricerade, vilket innebär att de till stor del byggs i fabrik för att sedan monteras och färdigställas på tomten. Detta ger en kraftigt förkortad byggtid vilket sparar tid och pengar. Samtidigt skyddas byggnationen och materialet mot yttre påverkan.

Frihet och möjligheter

När huset är färdigt, besiktigat och du flyttat in bestämmer du själv över ditt hus och din tomt.

Så köper du en äganderätt – steg för steg

Vi hjälper dig på vägen till din egen äganderätt.

Intresseanmälan

När vi fått din anmälan kontaktar vi dig och berättar vilken bostad vi kan erbjuda. Vill du veta mer är du välkommen att ta kontakt med den ansvariga mäklaren eller säljaren.

Vi tecknar bokningsavtal

När du bestämt dig för din nya bostad tecknar vi ett bokningsavtal och då betalar du en bokningsavgift. Om du därefter väljer att inte gå vidare med köpet får du tillbaka bokningsavgiften minus en avbokningsavgift på 7 000 kronor.

Kontraktsskrivning

Du och eventuell medköpare skriver samtidigt två kontrakt med Peab: ett köpekontrakt, gällande din tomt, och ett annat, som gäller själva husbyggnationen. Kontrakten upprättas enligt ABS 18, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, som ger trygghet och garantier för dig som kund. ABS 18 får du i dess helhet före eller senast i samband med kontraktsskrivningen.

Finansiering av din äganderätt

Du vet från början vad den totala kostnaden blir eftersom du köper din tomt och entreprenadarbetet till ett fast pris. Det som kan tillkomma är kostnader för eventuella tillval. Din mäklare eller säljare berättar gärna mer om tillvalen.

Banken du väljer lägger upp ett byggnadskreditiv, som behövs för att finansiera byggandet av din blivande fastighet. Du är kredittagare. Efter hand som byggnaden uppförs gör du delbetalningar genom att lyfta pengar från byggnadskreditivet. Din rådgivare på banken hjälper dig med detta. När huset är färdigt och du gjort slutbetalning har du möjlighet att lägga om byggnadskreditivet till ett vanligt bostadslån.

Planerade delbetalningar under hela processen

Du gör dessa delbetalningar med hjälp av byggnadskreditivet:

  1. Handpenning för din tomt (minus bokningsavgiften).
  2. Köpeskilling för din tomt.
  3. Vid grundläggning av ditt hus.
  4. Vid stomleverans till ditt hus.
  5. 30 dagar före slutbesiktning samt betalning för individuella inredningsval.
  6. Godkänd entreprenad vid slutbesiktning.

Pantbrev som säkerhet för lån

Din bank kräver pantbrev som säkerhet för lån. Banken ansöker om pantbrev hos Lantmäteriet. Kostnaden är 2 % av det belopp pantbrevet avser.

Lagfartsansökan vid köp av äganderätt

När du köper en fastighet ska du göra en lagfartsansökan och betala stämpelskatt. Din bank kan hjälpa dig med att söka lagfart. Stämpelskatten är 1,5 % av det högsta egendomsvärdet (köpeskillingen eller taxeringsvärdet alternativt värdeintyg). Du betalar endast lagfart på köpet av din tomt när du köper av oss, vilket innebär en lägre stämpelskatt.

Årlig kommunal fastighetsavgift

När du äger småhus betalar du en årlig kommunal fastighetsavgift. Småhus nybyggda 2012 eller senare (värdeår 2012 och senare) är dock avgiftsfria de första femton åren, därefter betalar du full avgift.

Du gör dina inredningsval till bostaden

Välj inredning till ditt nya hem! Du hittar utbudet i en inredningsvalsbroschyr som du får av din mäklare eller säljare. Peab behöver dina inredningsval inom angiven tid för att kunna färdigställa bostaden enligt tidplanen.

Slutbesiktning av en oberoende besiktningsman

Inför inflyttningen genomför en oberoende besiktningsman slutbesiktning av din bostad tillsammans med dig och en representant från Peab. Besiktningen ska säkerställa att bostaden uppfyller de regler och normer som gäller för nya bostäder. I samband med att garantitiden går ut efter 2 år sker ytterligare en besiktning för att se om några brister uppstått under garantitiden. Peab bekostar en kontrollansvarig person som bland annat säkerställer att fastighetens kontrollplan följs, så att du kan lita på att allt som gäller ditt boende är som det ska vara.

Dags att flytta in

Du får besked om tillträdesdatum senast tre månader före tillträdet. Vid godkänd slutbesiktning får du en bopärm – och nycklarna till ditt nya hem! Nu gör du också den sista delbetalningen med hjälp av byggnadskreditivet.

Praktisk hjälp av snickare efter att du flyttat in

Äntligen har du landat i ditt nya hem. Behöver du sätta upp hyllor, skruva in tavelkrokar eller fixa något annat? När du köper bostad av oss bjuder vi på två timmars hjälp av våra proffsiga snickare. Du kan känna dig lugn och snabbare få allt på plats.