Känn dig trygg med PeabPeabs trygghetslöfte

I över 60 år har vi byggt, utvecklat och format bostäder i hela Sverige och har med den erfarenheten etablerat oss som en av de största bostadsutvecklarna. Vi bygger inte bara bostäder, utan även hem där du ska bo och leva länge. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att hitta hem tillsammans med oss.

Nedan kan du se vad som ingår i vårt trygghetslöfte:

En personlig kontakt

För oss är det personliga bemötandet en stor del av hur vi arbetar. När du köper en bostad av oss får du en personlig kontakt som är med dig under hela resan och är den du kan vända dig till vid frågor eller funderingar. Du kommer att guidas, stöttas och få information från samma kontakt, vilket skapar en trygghet.

Tillträdesskydd

Har du som köpare svårt att tillträda din nya bostad kan du ansöka om uppskov av tillträdesdagen. Vi erbjuder uppskov en månad i taget, i maximalt 3 månader från det i upplåtelseavtalet angivna tillträdesdatumet. Under denna tid står du som köpare för månadsavgiften men får uppskov med själva slutbetalningen. Ansökan måste ske minst 1 månad innan planerat tillträde. Det görs en individuell prövning utifrån din situation, kontakta din Sälj- och kundansvariga för mer information.
Läs mer här

Avbokningsskydd

Om du som bostadsköpare, eller någon i din närmsta familj* och hushåll skulle drabbas av dödsfall, finns möjligheten att ansöka om att frånträda förhandsavtalet/upplåtelseavtalet. Avbokningsskyddet börjar gälla från att förhandsavtalet/upplåtelseavtalet är påskrivet fram till tillträdesdagen och innebär en extra trygghet för dig som köpare.
*Med närmaste familj avses make/maka, sambo och barn under 18 år.

Slutbesiktning och 2 årsbesiktning

För att garantera att ditt nya hem uppfyller branschens regler och krav utförs en slutbesiktning innan inflyttning, detta görs av en opartisk besiktningsman. Om något fel noteras åtgärdas detta utan kostnad. Efter 2 år utförs en ny besiktning för att säkerställa att det inte dykt upp några garantifel sedan du flyttade in.

5 års garanti på ditt hem

För din trygghet ger vi dig 5 års garanti på fel som kan komma att uppstå under tiden som du gör dig hemmastadd i ditt nya hem. Vi lämnar även 2 års garanti på dina vitvaror.

Garanti att bostadsprojektet färdigställs

När du köper en bostad av bostadsrättsföreningen ger du oss det stora förtroendet att bygga ditt nya drömhem. För att säkerställa att vi uppfyller vår del av avtalet tecknar vi inför produktionsstart en färdigställandeförsäkring som tryggar föreningen.

Garanti för osålda lägenheter i föreningen

Om det finns osålda lägenheter kvar när bostadsprojektet är färdigställt kommer Peab att senast sex månader efter färdigställandet köpa in dessa. Om föreningen har hyreslokaler så föreligger det en hyresgaranti där Peab garanterar hyresintäkter i enlighet med ekonomisk plan i 36 månader, räknat från tillträdet. Därmed tryggar vi bostadsrättsföreningens ekonomi.

Trygg Förening med ekonomisk plan

För varje bostadsrättsförening tas en ekonomisk plan fram som beskriver föreningens verksamhet och ekonomi. Den ekonomiska planen granskas också av två intygsgivare som är auktoriserade av Boverket.

Kvalitetsmärkningen Trygg BRF

Trygg BRF är ett branschinitiativ och en organisation för stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden. Med kvalitetsmärkningen får du en bättre insyn i föreningens ekonomi och framtid samt kan enkelt jämföra och utvärdera nyproducerade bostadsrätter. Läs mer här 

Fast pris/ingen budgivning

Fördelarna med att köpa en nyproducerad bostadsrätt är många. Utöver möjlighet att sätta din personliga prägel genom egna inredningsval, köper du din bostad till ett fast pris och undviker därmed eventuella budgivningar.

7 dagars betänketid

Vid tecknande av förhandsavtal har du 7 dagars betänketid på dig där du i lugn och ro kan gå igenom avtalet innan du signerar.

Förskotts- och insatsgaranti

Föreningen har en så kallad förskottsgaranti, vilket är en bankgaranti som försäkrar att bostadsrättsinnehavaren får tillbaka sitt inbetalda förskott om den har rätt till det. Detta gäller om föreningen inte uppfyller de villkor som framgår i det tecknade avtalet. Insatsgarantin fungerar likt förskottsgarantin och ersätter bostadsrättsinnehavaren i de fall den har rätt att få tillbaka sin insats och eventuella upplåtelseavgifter även om föreningen inte skulle kunna betala.

Vi underlättar för bostadsrättsstyrelsen

Under byggnationen har föreningen en extern styrelse, en så kallad byggandestyrelse. När samtliga bostäder i föreningen har tillträtts lämnar byggstyrelsen över till en boendestyrelse på en överlämningsstämma. I samband med detta erbjuds en styrelseutbildning i frågor kring bland annat ansvar, ekonomi och juridik. Innan tillträdet hjälper den byggandestyrelsen också till med upphandling av föreningens driftsavtal.

Bostadsrättstillägg åt alla i föreningen

Den byggandestyrelsen tecknar ett kollektivt bostadsrättstillägg via föreningens fastighetsförsäkring, så att allt är samlat hos ett försäkringsbolag. Det innebär att du som medlem enbart behöver teckna en hemförsäkring. Hemförsäkringen skyddar lösöret, som utgörs av fysiska föremål såsom till exempel soffa, tv och kläder. Bostadsrättstillägget ersätter skador på fast inredning, det kan till exempel vara vitvaror, badkar, golv och dörrar som skadas vid inbrott eller liknande

Snickarhjälp när du flyttar in

Behöver du hjälp med att sätta upp hyllor, skruva in tavelkrokar eller fixa något annat i ditt nya hem? När du köper bostad av oss bjuder vi på två timmars hjälp av våra proffsiga snickare.