Villkor som gäller förTillträdesskydd

Ansökan om uppskov av tillträdesdag

Har du som köpare svårt att tillträda din nya bostad kan du ansöka om uppskov av tillträdesdagen. Peab Bostad erbjuder uppskov en månad i taget, i maximalt 3 månader. Under tiden står du för kostnad för månadsavgift till föreningen och eventuella obligatoriska tillägg såsom Telia Triple play men får uppskov med själva slutbetalningen. Ansökan måste ske minst 1 månad innan planerat tillträde. Det görs en individuell prövning utifrån din situation. Beslutet fattas i samråd med bostadsrättsföreningen och kan inte överklagas.

Ansökan om uppskov av tillträdesdagen kan göras först när alla alternativ för att fullfölja avtalets förpliktelser undersökts. Du behöver styrka att din nuvarande bostad (och ibland även blivande) är ute till försäljning och du behöver visa intyg från banker om bolån nekats.

Villkor för tillträdesskydd

  • Ifylld blankett Ansökan om uppskov av tillträdesdag
  • Ditt nuvarande boende, eventuellt även din nya bostad, måste ha legat ute till försäljning i minst 3 månader före ditt tillträde.
  • Uppdragsavtal med mäklare, budhistorik, antal visningar mm.
  • Bostadens pris ska vara anpassat efter nuvarande marknadspris
  • Beslut om nekat bolån från banker och andra låneinstitut (för att ansökan ska behandlas krävs ett flertal underlag)

När kan jag ansöka?

När ovan villkor är uppfyllda och en månad återstår till tillträdet.

Vad händer om jag får uppskov?

Ditt tillträdesdatum och slutbetalning skjuts fram till nytt beviljat tillträdesdatum. Under tiden står du för kostnad för månadsavgift till föreningen och eventuella obligatoriska tillägg såsom Telia Triple play.
En eventuell förlängningsansökan skickas in varje månad senast 2 veckor innan nytt tillträdesdatum. Uppskov beviljas med en månad i taget, i maximalt 3 månader.

Din ansökan prövas individuellt utifrån din situation. Beslutet fattas i samråd med bostadsrättsföreningen och kan inte överklagas. Svar på din ansökan fås inom 7 dagar.

 

Observera att du har ett bindande avtal med bostadsrättsföreningen. Lyckas du inte fullfölja avtalet blir nästa steg att avtalet kan hävas. Om styrelsen tvingas att häva avtalet, vilket innebär att styrelsen säljer om din bostad, har styrelsen rätt att begära ersättning från dig gällande kostnader i samband med försäljning av bostaden. Ersättning kan krävas för kostnader såsom mäklararvode, marknadsföringsavgifter, driftskostnader, juridiska kostnader och eventuell mellanskillnad på bostadens pris enligt ekonomisk plan samt slutligt försäljningspris. Bostadens månadsavgifter till bostadsrättsföreningen kommer även att adderas för den tid som bostaden är till salu.