Tillträdesskydd

Har du som köpare svårt att tillträda din nya bostad kan du ansöka om uppskov av tillträdesdagen. Peab Bostad erbjuder uppskov en månad i taget, i maximalt 3 månader. Under denna tid står du som köpare för månadsavgiften men får uppskov med själva slutbetalningen. Ansökan måste ske minst 1 månad innan planerat tillträde. Det görs en individuell prövning utifrån din situation. Beslutet fattas i samråd med bostadsrättsföreningen och kan inte överklagas.

Villkor för tillträdesskydd

  • Ditt nuvarande boende, alternativt din nya bostad måste ha legat till salu minst 3 månader innan ditt tillträde.
  • Bostaden ska ha saluförts via registrerad fastighetsmäklare på hemnet.se eller liknande hemsida under hela perioden.
  • Bostaden till salu ska ha marknadsförts till ett realistiskt marknadspris.

Vid ansökan om uppskov kan ni ombedjas bifoga förmedlingsuppdrag, budgivningshistorik, länk till hemnetannons (eller liknande) samt beslut från bank om nekat bolån.

Om du blir beviljad en månads uppskov, är det enbart tillträdesdag och slutbetalning som skjuts fram. Er månadsavgift till bostadsrättsföreningen ska betalas från den ursprungliga tillträdesdagen. Om du beviljas en månad uppskov upprättas ett tilläggsavtal där nytt datum för tillträde regleras. En eventuell förlängningsansökan skickas in varje månad senast 2 veckor innan nytt tillträdesdatum.

Observera att ni har ett bindande avtal med bostadsrättsföreningen. Lyckas ni inte fullfölja avtalet blir nästa steg att avtalet kan hävas. Om styrelsen tvingas att häva avtalet, vilket innebär att styrelsen säljer om er bostad, har styrelsen rätt att begära ersättning från er gällande kostnader i samband med försäljning av bostaden. Ersättning kan krävas för kostnader såsom mäklararvode, marknadsföringsavgifter, driftskostnader, juridiska kostnader och eventuell mellanskillnad på bostadens pris enligt ekonomisk plan samt slutligt försäljningspris. Bostadens månadsavgifter till bostadsrättsföreningen kommer även att adderas för den tid som bostaden är till salu.

Svar på din ansökan fås inom 7 dagar.