Byggt på hållbara värden iHyllie, Malmö

Unikt och hållbart område ger gemenskap över generationsgränser

Få platser erbjuder så mycket som Hyllie utanför centrala Malmö. Här har vi valt att utveckla ett av alla våra bostadsprojekt, ett projekt som bygger på hållbara värden.

Naturen och parkmiljöer sätter en stor prägel på den nya stadsdelen som länkas samman med det omgivande skånska landskapet. Och denna plats präglas redan innan den är fullt utbyggd av ett myller av människor. Här rör sig de som bor i området och de som ska till köpcentret Emporia eller något evenemang på Arenan, besökare som bor på hotellet eller de som ska till mässan.

Peab Bostad bygger både bostadsrätter och hyresrätter som samsas med en förskola på en generös, grön och skyddad innergård. På det viset blir vårt område levande hela dygnet. Här möts de allra minsta från förskolan med seniorer som valt ett bekvämt boende på äldre dar. Unga som fått sin första hyresrätt blir granne med barnfamiljen. På ett naturligt sätt skapas gemenskap över generationsgränserna.

– När områden förtätas alltmer och det faktiskt blir ont om markutrymme är det här ett klokt sätt att utnyttja gemensamma resurser, säger André Svensson, som är projektledare på Peab Bostad.

– När områden förtätas alltmer och det faktiskt blir ont om markutrymme är det här ett klokt sätt att utnyttja gemensamma resurser.

André Svensson, projektledare

Trädgårdar runt de egna husen utnyttjas ofta bara kvällar och helger och kan kombineras med skolgårdar som bara används några timmar per dag under veckorna. På så sätt kan vi skapa gemensamma attraktiva parkområden med många funktioner så att alla ändå får tillgång till den natur som är så viktig för oss.

Även om Hyllie ligger lite utanför stan har vi gjort det enkelt att bo här utan att ha egen bil. Till alla våra bostadsrätter hör en elcykel som du kan ta till pendeltågsstationen eller hela vägen in till centrum. Det finns inga parkeringsplatser för bilar i direkt anslutning till husen, däremot gott om cykelparkeringar. De bilparkeringar som finns att hyra intill området är det inte någon enorm efterfrågan på. Kollektivtrafiken är lättillgänglig och många väljer att bo här eftersom det är enkelt att pendla till arbetet i Köpenhamn.

Miljötänket stannar inte vid att skapa förutsättningar för att resa på ett hållbart sätt och i resurseffektiv markanvändning. En stor solcellsanläggning på taket säkerställer att en stor del av energiförsörjningen kommer från förnybar energi.

På många sätt är vårt område i Hyllie ett unikt område, hållbart ur alla perspektiv. Det är ett område byggt för att möta behoven hos människor i alla åldrar, inte bara idag utan även i framtiden.

Fakta:
Peab Bostads område i Hyllie byggs etappvis och den första inflyttningen av de 179 lägenheterna fördelade på tre hus skedde i november 2018. Våren 2019 flyttar etapp 2 in och den avslutande etappen i maj 2020.

Peab är Nordens samhällsbyggare med 14 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm