Närproducerat samhällsbygge

Peab Bostad utvecklar lokalt producerade hem

Vi kallar det för närproducerat samhällsbygge. Det är inte en ny slogan som en reklambyrå tagit fram åt oss. För oss är det på riktigt.
Konkret handlar det om återbruk av befintliga insatsvaror som i Varvsstaden, Malmö. Där vi bland mycket annat plockar ner en gammal tegelvägg, rengör tegelbitarna och använder sedan samma tegelbitar för att bygga ett orangeri. På samma plats återanvänder vi annat material som fanns på platsen vilket har lett till att vi har minskat transporterna radikalt. Vi har också minskat koldioxidutsläppen på andra sätt bland annat genom att återanvända plåt, lampor och ståltrappor.

Men något som är ännu viktigare när vi skapar nya hem är våra anställda, de som tar fram projekten, gör ECO-betongen och de som sätter upp väggar och tak. Även här försöker vi i så stor utsträckning som möjligt arbeta lokalt och närproducerat. Vi finns i hela landet och använder oss så ofta vi kan av lokala underentreprenörer. Men vi nöjer oss inte med det. Vi har också ett flertal lokala Peab-skolor där vi utbildar ungdomar att utveckla sina lokala samhällen.

Camila Buzaglo, kommunikationsdirektör på Peab har bäst koll på Närproducerade samhällen. Hon menar på att vår lokala närvaro hjälper oss att bygga det lokala samhället i hela Norden.

Camila, vad är grunden till Närproducerat samhällsbygge, hur gick första tankarna, vad var starten?

- Jag tycker man kan säga att tanken om ett närproducerat samhällsbygge startade redan för sextio år sedan på Bjärehalvön med två mycket unga bröder, Mats och Erik Paulsson. Det var kunskapen om och närvaron på den lokala marknaden, närheten till kunderna, de lokala insatsvarorna och brödernas känsla för att bygga lag med duktiga medarbetare, som lade grunden till det framgångsrika företag som Peab är idag. 

Hur kopplar vi närproducerat samhällsbygge till vår vision att vara Nordens samhällsbyggare?

- Vår lokala närvaro hjälper oss att bygga det lokala samhället i hela Norden. Det är som två sidor av samma mynt. Peab är unikt i det att vi har en stor andel egen personal. Idag är vi 17 000 medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Peab finns lokalt med kontor, medarbetare, byggen, täkter, asfaltverk, recyclinganläggningar, underentreprenörer och mycket mer. Att ha tillgång till allt detta lokalt, med en organisation som samverkar nära kunderna och beslutsfattarna skapar en fantastisk möjlighet till helhetssyn. Det ger kontroll och kvalitet längs hela produktionskedjan, vilket inte minst är viktigt ur en miljö och klimatsynpunkt.

Hur arbetar Peab Bostad med Närproducerat?

- Jag skulle vilja exemplifiera det så här: när tittar ut genom fönstret i din nya Peablägenhet kan du blicka ner på lekplatsen eller kanske utegymmet. Du ser cykelvägen och de blommiga rabatterna. Allt har vi byggt och anlagt. Det och mycket mer. I så stor utsträckning som möjligt bygger vi med egen personal och egna insatsvaror. Vi strävar efter att så mycket som möjligt ska komma ifrån närområdet för att undvika långa transporter. Vi är övertygade om att det är bättre för både miljö och människa.

Precis som för 60 år sedan när Peab grundades av bröderna Paulsson på Bjärehalvön i Skåne håller vi fast vid att styrkan alltid finns i det lokala, i det närproducerade. Oavsett om det handlar om våra anställda, återbruk av tegelstenar eller insatsvaror. Det är alltid kunskapen om och den lokala närvaron som har lagt grunden till det framgångsrika företag vi är idag.