26 April 2023Tillsammans är vi starkare

Peab är det lokala företaget med stora bolagets resurser. Med våra fyra samverkande affärsområden arbetar vi tillsammans över gränserna och blir starkare. Kvarteret Sjöormen i Västerås är ett exempel på just detta.

För att bygga de 86 nya bostadsrätterna på Öster Mälarstrand har flera bolag inom Peabkoncernen samarbetat mot gemensamma mål. Igår genomfördes en symbolisk första gjutning för att fira att även byggnationen av etapp 2 och 3 i Kvarteret Sjöormen nu är i gång.

Tillsammans hjälptes Anders Rastin, MUAB, Robert Öryd, platschef Peab och Lisa Andersson, sälj- och kundansvarig Peab Bostad åt att fylla formen med betong. Den fina skylten kommer placeras på kvarterets gemensamma innergård när det är dags för inflyttning. Efter ceremonin bjöds det på fika till alla närvarande.

- I samverkan med flera av Peabs koncernbolag har vi nu byggstartat hela Kvarteret Sjöormen, berättar Anders Björner, regionchef Peab Bostad. Vi är stolta över den energi och det engagemang som alla inblandade bistått med i processen.

Husen som blir Svanenmärkta rymmer totalt 131 bostäder och 3 lokaler för kommersiell verksamhet fördelat på 4 huskroppar. På kvarterets innergård planeras för sociala ytor och lek för de minsta.

Peab har bestämt sig för att gå i bräschen för att på allvar göra branschen mer jämställd. I februari lanserades ett nytt betalt lärlingsprogram bara för kvinnor – Byggåret. Över 2000 kandidater sökte till programmet och nu inleds själva rekryteringen. Kvarteret Sjöormen är en av arbetsplatserna som i höst kommer ta emot två lärlingar från programmet.

För frågor, kontakta:

Anders Björner, Regionchef Peab Bostad,
Telefon 090-71 20 63
anders.bjorner@peab.se

Peab är Nordens samhällsbyggare med 14 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm