14 December 2021Första köparna flyttar in i Varvsstaden

Nu flyttar de första bostadsrättsköparna in på historisk mark i Peabs projekt i Varvsstaden

Bit för bit utvecklas Kockums gamla varvsområde, Varvsstaden, till en hållbar och livfull stadsdel mitt i Malmö City. Efter att kontor, hotell och restaurang har öppnat under året, är det nu dags för de första boende att flytta in på historisk mark i Peab Bostads bostadsprojekt Kv Varvskajen.

Den 14:e december tillträder köparna sina lägenheter i Kv Varvskajen och blir därmed de första som flyttar in på mark som tidigare aldrig varit tillgänglig. Kv Varvskajen som består av 128 lägenheter i varierande storlek, precis intill den nyanlagda kajpromenaden i Varvsstaden.


Arkitekturen i projektet andas ”arvet från varvet” med fasader i rött tegel, betong eller plåt och svarta industriella fönster. Detaljer från Kockumstiden hittas också, då man t.ex. återbrukar armaturer från varvet.

Kv. Varvskajen förenar dåtid med nutid

– Det känns fantastiskt roligt att nu kunna välkomna våra första köpare till bostadskvarteret Kv. Varvskajen i Varvsstaden. Projektet är ett tydligt exempel på att det går att blanda det bästa från dåtid med det bästa från nutid. Jag tycker vi har lyckats bra med att förena historiska värden i en modern tappning, berättar Kim Kulstad, Regionchef Peab Bostad.

Samma fokus som har präglat utvecklingen av Kv Varvskajen präglar också de andra projekten som Peab Bostad utvecklar i området. Totalt ska det byggas 2 500 bostäder i Varvsstaden och Johan Oldbring och hans sambo Rebecka Svennerstedt är en av de första att flytta in.

I Varvsstaden utvecklar vi en hållbar stadsdel med bostäder, arbetsplatser och kajpromenad

– Varvsstaden och dess historia med Kockums har alltid fascinerat mig och att få vara en del av dess nya utveckling är väldigt spännande. Vattnet precis utanför fönstret är fantastiskt och att området blir som ett nav mellan Västra Hamnen och innerstaden ger en väldigt bra känsla av att bo i en oas mitt i staden, säger Johan Oldbring.


Området utvecklas nu till en hållbar stadsdel med till största delen bostäder, ca 4 000 arbetsplatser, tre nya broar över vattnet och 1 km lång kajpromenad längs med varvsbassängen. I stadsdelen blir livet mellan husen lika viktigt som livet i dem och flera parker, restauranger och butiker planeras. Hela området förväntas vara färdigutvecklat år 2035.


Varvsstaden utvecklas av Varvsstaden AB som ägs av Peab och Fastighets AB Balder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Elin Fasth, kommunikationsansvarig Peab Projektutveckling Syd; 072 - 533 54 81
Kim Kulstad, regionchef Peab Bostad; 072 – 533 45 30

Foto: Thomas Ahltin
Illustration: Carbonwhite

Peab är Nordens samhällsbyggare med 14 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm