12 November 2021Brf Fyrskeppet i Skåne: Först med stomme i ECO-Betong™

Peab Bostads projekt Fyrskeppet först i Skåne med stomme i ECO-Betong™.

Brf Fyrskeppet i Varvsstaden blir först i Skåne med klimatförbättrad stomme från ECO-Prefab samt ECO-Betong™. Användningen generar en besparing på 1 275 ton koldioxid, vilket motsvarar ca 305 enkelresor till Thailand.

– Vi siktar högt med våra klimatmål och gör det här projektet till vårt mest hållbara någonsin, säger Embla Winge, tidigare projektledare och numera utvecklingsledare för Peabs klimatkoncept.

Bostadsprojektet Brf Fyrskeppet i Varvsstaden blir vägvisaren och även Skånes första projekt där stommen byggs utifrån konceptet ECO-Prefab. Detta i kombination med användande av ECO-Betong™, där delar av kalken ersätts med en återvunnen produkt från stålindustrin, gör att samtliga betongprodukter utvecklas med en koldioxidreducerad betong. Projektet genererar därmed en besparing på 1275 ton koldioxid, vilket motsvarar ca 305 enkelresor till Thailand.

Mot en hållbar byggbransch

Utöver stommens minskade klimatavtryck förses bostadskvarteret med solceller från dotterbolaget Glacell, sedumtak, fasadgrönska och ett system för att återvinna energi av förbrukat varmvatten. Förutom krav på själva byggnaden arbetar man med krav på underleverantörer kring val av drivmedel för maskiner/transporter. Ambitionen är att planera, designa och arbeta med hela byggprocessen för att på så sätt minska alla byggdelars klimatbelastning.

– Hela byggbranschen står inför en stor förändring. Vi tar vårt ansvar till kommande generationer och gör det med stort hjärta. Som en del i detta arbete har Peab tagit fram en rad klimatförbättrande produkter. Tillsammans med engagerade medarbetare gör vi nu denna stora förflyttning i bostadsprojektet Brf Fyrskeppet i Varvsstaden, berättar Kim Kulstad, Regionchef Peab Bostad.

LFM30 – Netto noll CO2-utsläpp till 2030

Sedan några år tillbaka certifierar Peab Bostad sina bostäder enligt miljömärkning Svanen. Men arbetet stannar inte där. Som deltagare i Lokal Färdplan Malmö (LFM30) går Peab Bostad, tillsammans med flertalet byggaktörer i Malmö, mot ett gemensamt mål; Att till år 2030 nå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp. Vilket är 15 år före de nationella miljömålen.

Information om projektet:

Brf Fyrskeppet blir Peab Bostads tredje bostadskvarter i Malmös nya stadsdel Varvsstaden. Arkitekturen är modern med industriell karaktär för att knyta an till områdets historik. Kvarteret består av 103 bostadsrätter i fyra huskroppar, från 4 våningar upp till hela 14. Ett attraktivt boende med en gemensam takterrass som blickar över Malmös stadssiluett och kanal. Planerad byggstart våren 2022.

Arkitekt: Johan Celsings Arkitektkontor

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Embla Winge, Utvecklingsledare klimatkoncept, embla.winge@peab.se, 0733-37 20 93

Läs mer om projektet: https://peabbostad.se/projekt/skane/brf-fyrskeppet-i-varvsstaden/

Läs mer om SWEROCK/ECO-Betong™: https://swerock.se/om-oss/i-fokus/nu_finns_eco-betong/

Läs mer om Byggelement/ECO-Prefab: https://byggelement.se/eco-prefab/

Peab är Nordens samhällsbyggare med 14 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm