6 Juli 2021Peab Bostad vann markanvisning i Linköpings nya innerstadskvarter Folkungavallen

Peab Bostad vann markanvisning i Linköpings nya innerstadskvarter Folkungavallen

Ett hållbart boende med en urban gestaltning. Peab Bostad vann, tillsammans med arkitektbyrån Tengbom, markanvisningen för nya bostäder på Folkungavallen i Linköping. Här planeras för 52 nya citynära bostäder.

Lägenheter i Linköpings nya innerstadskvarter Folkungavallen om 1-5 rum

I mitten av gamla Folkungavallen byggs just nu Linköpings nya simhall Tinnerbäcksbadet, men när allt är klart i slutet av år 2025 ska simhallen omges av mellan 450 och 550 bostäder. Peabs bidrag till de nya kvarteren innehåller varierande lägenhetsstorlekar om ett till fem rum och kök i spannet 20 - 100 kvm. Här planeras även för lokaler i bottenvåning och gemensamma ytor invändigt, på gården och på taket. Tanken med kvarteret är att man ska leva tillsammans över generationsgränserna, här finns lägenheter och sociala ytor som passar alla.

Innergård med trädäck, cykelparkering och utrymme för lek

Gården blir en grönskande oas och får vistelsemiljöer för människor i olika åldrar. På gården finns ett trädäck med sittplatser, cykelparkering och lek sicksackar sig fram genom grönskan. Här ordnas aktiva ytor som kan nyttjas på olika sätt året om. Exempelvis kan sandlådan/boulebanan på sommaren bli till isbana på vintern. Här finns också möjligheter för odling för den med gröna fingrar.

Gemensamma utrymmen med gästlägenhet, verkstad/ateljé och ett orangeri för odlingsintresserade

I projektet finns det en variation av gemensamma sociala rum. Det är bostadsnära komplementytor såsom gästlägenhet, verkstad/ateljé för reparation av cyklar och ommålning av möbler och ett orangeri för odlingsintresserade där grannfesten kan hållas. Här finns även fokus på återbruk, i huset planeras ett bytesrum där man kan lämna mindre möbler, kläder eller kanske böcker som någon annan kan ha nytta av.

Lokalerna i bottenvåning är olika stora för att få en bredd av funktioner i kvarteret. Förslagsvis finns ett bageri med café i den stora hörnlokalen som vänder sig mot torget, medan de mindre lokalerna med lugnare lägen, lämpar sig för Co-working eller mindre kontor.

Fasad av träribbor som förstärker områdets identitet

Gröna tak ger ett rekreativt mervärde och gröna upplevelser till boendet på alla våningar. Orangeriet på takterrassen bildar en kreativ mötesplats och en levande takvåning.

Den arkitektoniska idén är en modern tolkning på det stadsmässiga funkishuset med balkong över hörn som ger en stadsmässig karaktär åt platsen, nu uppfört i träteknik med en fasad av träribbor som förstärker områdets identitet.

Gården och taket har utformats för möten och aktiviteter för de boende, med hopp om att detta liv spiller ut på gatorna och befolkar Folkungavallen.

 -Vi vill skapa en inkluderande plats där människor kan leva ett gott liv som är hållbart på riktigt under en lång tid och bidra till att Folkungavallen blir en del av staden att räkna med, säger affärsutvecklare Per Svedberg.

- På Folkungavallen har vi även solceller på taken för att producera förnyelsebar el och bidra till kommunens målsättning att vara klimatneutrala till år 2025, fortsätter Per Svedberg.

Vi adderar värden till den nya stadsdelen Folkungavallen genom hus som innehåller en variation av lägenheter för olika typer av människor, samt levande gatuplan där lokaler blandas med gemensamma ytor.  

Peab är Nordens samhällsbyggare med 14 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm