18 September 2019Peab förstärker lokalt

Peab rekryterar och satsar på lokalt helhetsperspektiv

Peab är ett lokalt företag med det stora bolagets resurser organiserat i fyra samverkande affärsområden; Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling. Nu satsar Peab Projektutveckling på lokalt samhällsbyggande genom att samla de båda verksamheterna bostäder och fastigheter i geografiska enheter, samtidigt förstärks verksamheten med två nyrekryterade chefer, Christian Dahlman och Peter Lindwall.

Affärsområdet Projektutveckling ansvarar för koncernens förvärv, utveckling, förvaltning och avyttring av bostäder och kommersiella fastigheter.

– Att utveckla städer handlar alltmer om en helhet, där bostäder och kommersiella fastigheter är integrerade. Det kan gälla både större och mindre områden. Vi har redan egna exempel på detta, som t.ex. Varvsstaden i Malmö och Ulriksdal i Stockholm. Genom satsningen vi gör nu stärker vi ytterligare vår förmåga att möta denna samhällsutveckling, säger Göran Linder, affärsområdeschef för Projektutveckling.

Christian Dahlman blir chef för Projektutveckling syd. Christian Dahlman har ett långt förflutet i ledande befattningar inom bostadsutveckling i bolag som JM, Peab och Ikano Bostad. Närmast kommer han från en befattning som vd på Malmö Cityfastigheter.

– Det känns väldigt roligt att vara med på denna resa. Det lokala perspektivet, den lokala närvaron och nätverken är en viktig förutsättning för att göra bra och rätt affärer, då kunderna finns lokalt och marknaden är lokal, säger Christian Dahlman.

Peter Lindwall blir chef för Projektutveckling Öst. Peter Lindwall har haft operativa chefsroller såväl nationellt som internationellt i Skanska och NCC/Bonava.

– Det finns fantastiska möjligheter och det är med stor entusiasm jag ser fram emot att börja. Det är tydligt att kunderna, kommunerna, olika intressenter alltmer efterfrågar stöd när det gäller att hitta helhetslösningar. Det kan t.ex. handla om att flytta en bussdepå eller annan verksamhet för att göra plats för bostäder. Då finns vi där för att hjälpa till med det, säger Peter Lindwall.

– Det känns mycket bra att ha Christian och Peter med i teamet. Med sin kompetens och erfarenhet kommer de att bidra på ett bra sätt till vår nya satsning, säger Göran Linder, affärsområdeschef för Projektutveckling.

Christian Dahlman (tv) blir chef för Projektutveckling syd i Peab. Han tillträder den 1 oktober och kommer närmast från tjänsten som VD för Malmö Cityfastigheter.

Peter Lindwall (th) tillträder tjänsten som chef för Projektutveckling öst i Peab den 1 november. Han har tidigare haft chefsroller i både Skanska och NCC/Bonava.

Peab är Nordens samhällsbyggare med 14 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm