11 Februari 2021Pallplats för Peab Bostad i nationell NKI-mätning

Peab Bostad får för första gången ett så pass högt betyg av sina bostadskunder att det ger bostadsutvecklaren en pallplats när 2020 summeras av Prognoscentret. Sammanställningen av samtliga projekt under 2020 visar dessutom att Peab Bostads projekt Pålsjö Hage ror hem den individuella guldmedaljen med makalösa 91 av 100 i betyg.

Peab Bostad har gått starkt framåt de senaste åren och höjer sitt NKI-resultat till 78, vilket innebär att man överträffar branschsnittet på 76. Detta trots att 2020 års branschsnitt är rekordhögt. Nu när Peab Bostad för första gången kliver upp på prispallen är det efter ett tydligt målinriktat arbete som pågått under flera år.

Man skulle kunna sammanfatta det med ett ökat kundfokus och en strategisk återföring av den återkoppling vi får från våra kunder, säger Michael Mati Chef Kund och Marknad Peab Projektutveckling, och fortsätter, vi har på olika sätt kraftigt ökat vår kunskap om våra kunder och hur de tänker, vad de gillar och vad de inte gillar. Sedan har vi på ett framgångsrikt sätt återfört kunskapen i organisationen så att det fått genomslag i allt ifrån hur vi bygger, vilken utformning vi väljer och vilka tillval vi erbjuder.

Michael Mati pekar på att man tidigare underskattat värdet av att hålla kunder informerade om sånt som är av mindre vikt för själva processen men som ändå skapar glädje och entusiasm under kundresan. Han lyfter också att det är viktigt att ha en förståelse för att kunden flyttar in i bostaden stegvis från det att hen ser bostaden för första gången till dess att den första flyttkartongen bärs över tröskeln till den nya bostaden.

- Vi ligger närmre våra kunder, från deras första kontakt på hemsida till efter det att vi har lämnat över nycklarna. Vi går helt enkelt hand i hand med våra kunder under hela processen, redo att lyssna och lära varje gång de har något att säga, säger Michael Mati, Chef Kund och Marknad Peab Projektutveckling.

 

Bild: Brf Pålsjö Hage i Helsingborg som fick högst kundbetyg av samtliga projekt, oavsett bostadsutvecklare, i Sverige (NKI 91).  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Ferreira, press- och kommunikationsansvarig Peab Projektutveckling, 072-533 50 86, daniel.ferreira@peab.

Peab är Nordens samhällsbyggare med 14 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm