20 Januari 2020klimatsmarta Scheele Promenad, Lund

Peab presenterade världsunik energilösning

Peab bygger just nu bostadsrättsföreningen Scheele Promenad i östra Lund. Här blir de boende först i världen med att få sina bostäder uppvärmda med den klimatsmarta energilösningen Ectogrid. Under fredagen bjöd Peab in tongivande politiker och medier på studiebesök.

Innovationen Ectogrid kopplar ihop byggnader med olika energibehov, vilket betyder att byggnaderna kan utnyttja varandras restenergi. När en användare ansluter sig till systemet kan denna få både värme och kyla i samma nät. Då utnyttjas den redan befintliga energin optimalt vilket ger stora miljövinster och lägre energikostnader.

– Det känns väldigt bra att kommunens satsning på Future By Lund bär frukt. Vi är väldigt stolta över att Lund är först i världen med ectogrid och det är en stark symbol för den innovationskraft som finns i Lund. Det känns också bra att den här delen av staden får mer liv och rörelse tack vare nya bostäder som kompletterar företagen och forskningsanläggningarna, sade Fredrik Ljunghill (M), kommunstyrelsens vice ordförande i Lund.

Även Björn Abelson (S) 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden var på plats.
– Det händer mycket i östra Lund just nu, både i form av nya bostäder och arbetstillfällen. Peab är först ut med att förtäta med bostäder i det här området och göra det till en del av innerstaden. Det är en spännande utveckling som vi välkomnar, sade han.

Ectogrid har utvecklats av E.ON och den spillvärme som kommer att användas i Peabs bostadshus kommer från intilliggande Medicon Village med sina labblokaler och forskningsanläggningar.

– Miljöarbetet är en självklar del av Peabs samhällsbyggande och med Ectogrid ligger vi i framkant med den senaste utvecklingen på området. Den här tekniken har potential att revolutionera sättet städer förbrukar energi på, sade Anders Klasson som är distriktschef på Peab Bostad.

Läs mer om bostäderna i Scheele Promenad här.

Foto: Roger Nellsjö

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Klasson, Distriktschef

Telefon: 0733 37 38 89
E-post: anders.klasson@peab.se

Peab är Nordens samhällsbyggare med 14 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm