21 Februari 2019Ett expansivt Strängnäs

Peab rustar för ett expansivt Strängnäs

På det gamla regementsområdet i västra Strängnäs utvecklar Peab Bostad cirka 160 bostadsrättslägenheter i flera etapper. Marken i det historiska området har förädlats och det nya bostadsområdet möjliggör att Strängnäs växer västerut från stadskärnan. Här är hållbarhet och miljö i fokus när Brf Mälarutsikten blir den första bostadsrättsföreningen att ansluta sig till färgsortering av avfall.

Peab Bostad ser hög potential i bostadsmarknaden i Strängnäs och Mälardalsregionen. Det geografiska läget är attraktivt med närhet till Mälaren och bra kommunikations-möjligheter till andra städer i regionen och till Stockholm.

– Vi ser positivt på utvecklingen i Sörmland och har bra med markreserver. Vi behöver inte göra nya affärer utan kan förädla det vi har och kan därför erbjuda boenden med bra läge och marknadsmässiga priser. Strängnäs är ett bra exempel på städer som växer när storstadsbor söker sig till Mälaren och naturen men med närheten till Stockholm, säger Jonny Lundqvist, distriktschef region Södermanland på Peab Bostad.

Bostadsrättsföreningen Mälarutsikten utvecklas utmed strandkanten på det historiska regementsområdet i västra Strängnäs. Med lägenheternas närhet till vattnet och innerstaden är läget unikt. Med cykel tar det endast fem minuter in till centrala delarna av Strängnäs. Samtliga lägenheter får stora balkonger med utsikt över Mälaren. Bland köparna finns exempelvis den äldre generationen som lämnar sina villor och därmed skapar en flyttkedja som frigör hus till småbarnsfamiljer.

– Mälarutsikten lockar intresse från flera grupper. Bland köparna finns förstagångsköpare, hemvändare och nya Strängnäsbor som vill bo i en lugn och idyllisk stad med närhet till Stockholm, säger Therése Nyberg Larsson, mäklare på SkandiaMäklarna.

Mälarutsikten har ett hållbarhets- och miljöfokus när bostadsrättsföreningen blir den första i Strängnäs att införa avfallshantering med färgsortering, något som tidigare endast funnits för villor. Lägenhetsägarna sorterar enkelt sitt avfall i färgade påsar som placeras i ett gemensamt avfallskärl. Avfallet skickas sedan till sorteringsanläggningen i Eskilstuna som har en optisk sortering och sorterar avfallet utifrån påsens färg. Just nu pågår arbetet med att etapp två i Mälarutsikten ska bli Svanenmärkt.

Fakta

Under 2011 förvärvade Peab en del av det gamla regementsområdet i Strängnäs. Efter rivningsarbetet bygger nu Peab Bostad det nya bostadsområdet Mälarutsikten utmed strandkanten. Etapp ett är nu färdigställd och inkluderar 44 lägenheter som hade inflyttningsstart i december 2018. Nästa etapp innefattar 26 lägenheter med byggstart under 2019 och beräknad inflyttning maj 2021. Totalt bygger Peab Bostad cirka 160 bostadsrättslägenheter i 16 huskroppar från ett till fyra rum och kök. Bostadsrätts-föreningen får tillgång till en gemensam brygga på 300 kvadratmeter, en privat brygga med 22 båtplatser och en egen bastu.

Bild: Totalt utvecklar Peab Bostad cirka 160 bostadsrättslägenheter i 16 huskroppar från ett till fyra rum och kök. Etapp 1 med 44 lägenheter var inflyttningsstart i december. Nästa etapp innefattar 26 lägenheter med byggstart under 2019. Här ingår brygga, båtplatser och bastu.
Visualisering: WEC360

Peab är Nordens samhällsbyggare med 14 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm