1 November 2018Svanenmärkta bostäder

Peab Bostads första svanenmärkta bostäder visar vägen

När det kommer till hållbar bostadsutveckling har Peab Bostad visat vägen med Brf Lindholmskajen i Göteborg. I bolagets första Svanenmärkta flerbostadsprojekt har bostadsrättsköparna precis flyttat in.

De 67 lägenheterna ligger, som namnet avslöjar, verkligen på kajkanten i expansiva Lindholmen. Området på södra Hisingen har haft en snabb utveckling de senaste tio åren med en rad bostadsprojekt från olika aktörer, men det har även satsats på nya kontor, utbildningscentra, handel och service. Kort sagt det som krävs för att skapa en levande stadsdel.

– Vår tydliga inriktning är att ligga i framkant inom hållbar stadsutveckling och vi arbetar därför aktivt med miljö och människan i centrum. Nya flerbostadsprojekt har Svanenmärkning som vår standard sedan 2017 och det är därför väldigt roligt att vårt första genomförda Svanenprojekt blivit så bra, säger Peter Svensson, VD för Peab Bostad AB.

Peab Bostad har genomfört flera större bostadsprojekt på Hisingen, men det som gör att Lindholmskajen och så småningom Lindholmsvarvet, sticker ut från mängden är den tydliga miljöprofilen.

– Det är roligt att vi, med stort stöd av vår byggande region, har kommit i mål med Peab Bostads första Svanenmärkta projekt på Brf Lindholmskajen. Jag tror att detta projekt gett oss lärdomar om hur vi ska arbeta gemensamt med Svanen framgent. Svanen kördes som en pilot i detta projekt, vilket var passande då konsortiet på Lindholmshamnen har haft stor fokus på att bygga en hållbar stadsdel, säger Therese Lundh, distriktschef Peab Bostad Väst.

Tuffa krav på underleverantörer

Caroline Andersson har arbetat med Brf Lindholmskajen i samband med märkningen och är projektledare och hållbarhetsansvarig för Peab Bostad Väst. Caroline framhåller vilket omfattande åtagande som krävs för att bli miljömärkt enligt Svanens kriterier.

– Det handlar inte om några enstaka åtgärder utan att hela bostadsprojektet och byggprocessen bedöms ur ett helhets- och livscykelperspektiv. Det innebär i sin tur att vi måste ställa ganska tuffa krav på underleverantörer och samarbetspartners. Dessutom finns det en tredjepartgranskare som undersöker och godkänner alla delar inför en märkning.

Enligt Caroline Andersson finns det många delar i en certifieringsprocess som går att överföra även till bostadsprojekt som inte är miljöcertifierade.

– I likhet med nästan allt kvalitetsarbete finns det en initial kostnad men som innebär besparingar på längre sikt. Ett fördjupat samarbete med leverantörer och striktare kontroll och uppföljning leder helt enkelt till en bättre slutprodukt och med färre garantiåtaganden.

Nyttan för bostadsköpare

Med solpaneler på taket och energisnåla fastigheter blir energiräkningarna lägre. Det går också att påverka sin egen elanvändning om det är lätt att läsa av sin elförbrukning. Dessutom levereras elen enligt Bra Miljöval, säger Caroline Andersson.

– Vi har även kontrollerat val av inredning och byggmaterial för att vara säkra på att de inte utgör en risk för människa eller miljö.

Kraven innebär att vi ibland tvingas byta leverantörer, men det finns också flera leverantörer som är pådrivande med sina egna miljösatsningar och det tycker vi om.

Grön finansiering

Satsningen på Lindholmkajen blev startskottet för ytterligare ett samarbete. Denna gång mellan Peab Bostad och Handelsbanken. I början av 2017 lanserade Handelsbanken produkten Grönt Lån. Det innebär att såväl bygg- och fastighetsbolag som bostadsrättsföreningar kan få ett Grönt Lån och därmed förmånligare finansiering, förutsatt att byggprojekten uppnår miljöcertifieringen Svanen, Miljöbyggnad Silver, BREEAM Very good eller LEED Gold. 

– Byggnadssektorn står för en betydande andel av världens energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Handelsbanken vill dra sitt strå till stacken för att minska denna påverkan och erbjuda förmånlig grön finansiering till projekt som uppfyller bankens krav avseende miljö och klimat, säger Karin Lagerstrand, som arbetar med grön finansiering på Handelsbanken Debt Capital Markets. 

Förutom de nämnda miljöcertifieringarna utvärderas bland annat energiförbrukningen genom kravet att nya byggnader ska uppvisa minst 15 procent lägre energiförbrukning per kvadratmeter än vad som krävs enligt Boverkets byggregler.

Bildtext: När Peab Bostad presenterade sin första Svanenmärkta bostadsproduktion var flera samarbetspartner med. På bilden Karin Lagerstrand, Vice President Debt Capital Markets Handelsbanken, Peter Svensson, VD Peab Bostad, Lena Andersson, VD Älvstranden Utveckling och Jahja Zeqiraj, ordförande Fastighetsnämnden.
Foto: Anna Sigvardsson
.

Peab är Nordens samhällsbyggare med 14 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm