22 Mars 2023Världsvattendagen 22/3

Världsvattendagen är ett initiativ som från början startades av FN med mål att sprida information kring vattenfrågor och väcka engagemang för vattenrelaterade problem. Vi på Peab Bostad jobbar aktivt med vårt hållbarhetsarbete och ser till att vi tar hand om våra gemensamma resurser på bästa sätt.

Din bostad är en viktig del av en hållbar morgondag, där vi på Peab i egenskap av Nordens samhällsbyggare utvecklar och bygger sunda hem för dig och framtiden.
Vår omgivning och våra samhällen blir mer och mer utsatta för klimatförändringarnas effekter-vattnet framför allt. I projekten nedan har vi valt att ta vara på naturens egna resurser och inte slösa på grundvattnet.

Fyrskeppet

I Brf Fyrskeppet i Malmö skapar vi en harmonisk utemiljö med plats för gemenskap och avkoppling.

Gården blir en liten skyddad oas, inbäddad i en omgivning med mjuk grönska och klättrande växter

En regnträdgård samlar upp och tar hand om dagvattnet. På sin väg genom regnbädden renas och fördröjs vattnet. Delar av markmaterialet på gården är av samma anledning utformat med stenmjöl, det hjälper till att omhänderta dagvatten i högre utsträckning än en asfalt eller betongyta. Stenmjölet ger också en mjukare känsla att gå på som kontrast till den hårda betongkajen utanför.

På hustaken planterar vi ut sedumtak. Gröna tak har flera goda miljöeffekter på både stad, djur och oss människor. Det samlar upp regnvatten och fördröjer avrinningen. På så vis minskar belastningen ut till dagvattensystemet, samtidigt som det dämpar det direkta vattenflödet.

Läs mer om projektet här

 

Brf Traversen

Ett grönt kvarter, mitt i Trollhättans hjärta!

I det nya framväxande bostadsområdet Innovatum Living håller vi på att utveckla framtidens boende. Näst på tur står Brf Traversen, en ny grön oas där du och dina grannar kommer kunna njuta av allt det goda livet har att erbjuda. Här bor du med gemensam inglasad trädgård, som kan nyttjas året om

En grönskande och lummig innergård behöver sin beskärda del vatten. Både klimat och väder påverkar tillgången på yt- och grundvatten, och under somrarna är det inte ovanligt att bevattningsförbud råder. För att spara på naturens resurser och för att inte slösa på grundvatten i onödan, kommer regnvatten samlas upp och återanvändas i det bevattningssystem som kommer installeras i kvarterets inglasade trädgård. – Vi ser regnvatten som en värdefull naturresurs som med fördel kan återanvändas till bevattning av områdets växter

”Att huset dessutom är byggt med hänsyn till vår miljö, t.ex. genom solceller, återbruk av dagvatten och miljövänliga produktval, gör oss lite extra nöjda.”- Susanne Kristensson, Projektchef Peab Bostad

 

Läs mer om projektet här

Kv. Havsbrisen

Alla som bor i Oceanhamnen kommer bidra till en grönare stad, egentligen bara genom att leva. Varje hem är utrustat med ett unikt avloppssystem med tre rör; ett för matavfall, ett för disk- och tvättmaskiner och ett för toaletter. Vakuumtoaletter installeras i samtliga lägenheter, vilket minskar färskvattenåtgången med upp till 80%. Dina matrester slänger du i avfallskvarnen, de åker sedan vidare i specialbyggda avloppssystem och slutar som biogas eller växtnäring.
Skyddat mellan huskropparna finner du den vackra innergården. Det här blir en grönskande oas med gott om rum för återhämtning och att umgås.
Dagvattenhanteringen på gården har inspirerats av moriska trädgårdar där dagvattnet synliggörs och leds i öppna ränndalar av tegel. I planteringsytorna återfinns flera växter med lång blomningstid och med mycket nektar och pollen för att främja livet för bin och fjärilar.

Läs mer om projektet här

 

Brf Hyllie Homes

Vi gratulerar köparna som får bo på ett av Hyllies bästa läge intill park, natur och storstadspuls!

Föreningens två hus knyts samman av en njutbar och grön gård. Här finns rum att umgås för både stora och små. Vi tror att gården kommer bli en naturlig samlingsplats under sköna sommarkvällar.
Vid gårdens södra del tas dagvattnet omhand genom fördröjning i en stor sänka med ängslik plantering innan det leds vidare i ledningssystemen. Dagvattenhanteringen och den stora andelen gröna planteringar stärker den ekologiska hållbarheten. Här finns tillgängliga och rogivande platser för alla boende att ta del av.

Läs mer om projektet här

 

Brf Solberga Port

Föreningens gård sträcker sig i väster längs med husen och ligger alldeles intill Solbergaskogens backar. Här finns lekplats, odlingslådor, grillplats och pergola och du har bara ett par kliv in i skogen för en löprunda, skön promenad eller en sväng med hunden. På gården finns också så kallade regnbäddar. Det är smarta växtbäddar som både tar hand om dagvattnet och samtidigt bidrar till en hållbar och grön miljö.

Läs mer om projektet här

 

Brf Disponenten

I Brf Disponenten som ligger på Kvarnholmen har arkitekten arbetat med att skapa årstidsvariationer och omsorgsfullt tillföra nya värden på Gårdarna. Partier av buskar får utgöra en bärande stomme för rumsbildning över året. Perenna fjärilsrabatter, holkar och insektshotell bidrar till upplevelsevärdet och biologisk mångfald.  Regnvattnet tas även hand om på den egna gården i stället för att spolas ut i avloppet.

Läs mer om projektet här

Peab är Nordens samhällsbyggare med 14 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm