Vi har Sveriges mest nöjda bostadskunder

Prognoscentrets undersökning av hur Sveriges bostadsköpare betygsatt bostadsutvecklarna 2021 visar att Peab Bostad kliver högst upp på prispallen. Men framgångarna stannar inte där, Peab Bostads projekt Hamnutsikten på Hammarö är det enskilda projekt som har landets mest nöjda bostadskunder.

– Det är ett stort förtroende vi får av våra kunder och då är det otroligt glädjande att
vi har de nöjdaste kunderna 2021, säger Michael Mati, Nordisk försäljningschef
Peab Projektutveckling.

– Vår personal och pålitlighet är faktorer som sticker ut positivt mot branschen i övrigt när kunderna får säga sitt. Här har bland annat sälj- och kundansvariga, yrkesarbetare, platschefer och medarbetare som arbetar med kundservice gjort viktiga insatser.


– Extra kul är att alla våra regioner överträffar branschsnittet, vilket betyder att man som kund kan känna sig trygg med sitt bostadsköp oavsett var i landet man bor, säger Michael Mati.

Tre saker våra kunder uppskattar med Peab:

Vår pålitlighet
Våra kunder känner sig trygga när de anlitar oss. De uppskattar att vi har en god planering och att vi gör rätt från början. Och att vi uppfyller lagar och krav, väljer bästa möjliga teknik, prioriterar förnyelsebara resurser och undviker miljöstörande ämnen.

Vårt informationsmaterial
Våra kunder känner sig delaktiga i vad som sker i projekten. Via vårt informationsmaterial får de en bild över projektet som de annars bara ser digitalt.

Vår kvalitet
Våra kunder upplever att vi har hög kvalitet på hantverksarbeten och de får en bra planerad bostad och att grundstandarden är god. De får helt enkelt ett bra intryck vid inflyttningen.