Peab Bostad reder ut två vanliga begreppVad är en kostnadskalkyl och ekonomisk plan?

Vad är en kostnadskalkyl och ekonomisk plan?

Om man ska köpa en nyproducerad bostadsrätt är det bra att förstå vad en kostnadskalkyl och ekonomisk plan är för något.

Vad är en kostnadskalkyl?

Syftet med en kostnadskalkyl är att ge en köpare, som tänker teckna ett förhandsavtal, information om bostadsrättsföreningens ekonomi. Kostnadskalkylen är en preliminär och övergripande beräkning av intäkter och utgifter som föreningen kommer att ha. Här hittar man också en preliminär avgift som respektive medlem i föreningen ska betala. Då kostnader på t.ex. sophämtning, bredband och andra tjänster, samt räntor, ständigt förändras, finns här också en känslighetsanalys. Med hjälp av den kan du se hur avgiften förändras om t.ex. räntan skulle höjas.

Vad är en ekonomisk plan?

Innan en bostadsrättsförening kan överlåta lägenheten till köparen måste föreningens styrelse ta fram en ekonomisk plan för föreningen, som granskas och godkänns av Boverket. I den ekonomiska planen kan man ta del av en mer detaljerad och aktuell beskrivning av föreningens ekonomi och en teknisk beskrivning av föreningens verksamhet. I planen finns det också en preliminär avgift som respektive medlem ska betala till föreningen. Det är inte ovanligt att den ekonomiska planen skiljer sig något mot kostnadskalkylen, då förändringar i ekonomin i övrigt också påverkar föreningens ekonomi.