Hållbarhet och miljö

Hållbarhet i våra bostäder

Hållbart samhällsbyggande

Peabs vision är att vara Nordens hållbara samhällsbyggare. Att bygga för framtiden innebär för oss att det vi bygger idag även ska klara av morgondagens krav på god etik och ett genomtänkt miljöarbete. Vi vill vara med och bidra till det hållbara samhället, ett samhälle som tillgodoser våra behov, både nu och i framtiden. Därför väljer vi att vara delaktiga i att skapa en god bebyggd miljö med minimal miljöpåverkan.

Energismarta bostäder

Peab bygger för en hållbar framtid. Vi utvecklar och bygger energismarta bostäder med låg energianvändning och låg miljöbelastning till nytta för kommande generationer. Detta gör vi genom att välja rätt konstruktioner, installationer och tekniska lösningar i våra bostäder. I våra projekt samarbetar vi med en rad strategiska leverantörer med fokus på energismarta produkter som sammantaget bidrar till bostadens minskade energianvändning.

Hållbarhet i våra bostäder

Att bygga hållbara bostäder innebär bland annat:

  • att bygga på mark nära kommunikationer och service
  • att bygga så att människor kan leva, arbeta och bo i en trygg och hälsosam miljö
  • bostäder som är utrustad med energibesparande produkter så som vitvaror, fönster och snålspolande blandare
  • materialval av god kvalitet som håller över tiden
  • bostäder med mycket dagsljusinsläpp
  • bostäder med låg energiförbrukning
  • individuell mätning av energiförbrukning
  • el märkt med Bra Miljöval i alla våra nyproducerade flerbostadshus
  • successiv introduktion av Svanenmärkning avseende såväl bostadsutvecklingen som tillvalssortimentet

Svanen och Bra Miljöval ger sunda hem

Peab Bostad erbjuder Svanenmärkning och el märkt med Bra Miljöval i alla våra nyproducerade flerbostadshus. Satsningen är ännu ett steg i utvecklingen att erbjuda dig en bättre boendemiljö och bidra till ökad hållbarhet i samhället.

Svanenmärkta hem ger lägre energianvändning, vilket innebär minskad klimatpåverkan och sänkta kostnader för ditt hem. Material som byggs in innehåller så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt, vilket i sin tur ger bättre inomhusmiljö. En genomtänkt drifts- och underhållsplan gör det enklare att huset förblir energisnålt och behåller en god inomhusmiljö. När dessa bostäder successivt blir tillgängliga, kommer Svanen-symbolen visas på respektive bostadsprojekts hemsida.

El som tar hänsyn

I alla Svanenmärkta hem introduceras samtidigt el med Bra Miljöval, som idag är Sveriges enda miljömärkning av el. Elen får enbart produceras med förnybara energikällor som vatten, vind, biomassa eller sol. Elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.

Bidra till ett mer hållbart samhälle

Genom certifieringarna Svanenmärkning och el märkt med Bra Miljöval bidrar Peab Bostad konkret till ett mer hållbart samhälle, vilket ligger i linje med vår vision att vara Nordens Samhällsbyggare. Vi är stolta över att kunna erbjuda dig en bättre boendemiljö, som innebär att du också är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Förändring genom hållbarhet

Peabs hållbarhetsarbete bygger på målsättningen att Peab ska ligga i framkant inom hållbar stadsutveckling och arbeta aktivt för att skapa levande stadsmiljöer utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala mål.

Dela det här på:

Bra miljöval för elen i ditt hem

El märkt med Bra Miljöval är el från förnybara källor som dessutom uppfyller hårda miljökrav och tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor. Bra Miljöval är Sveriges enda miljömärkning av el och drivs av Naturskyddsföreningen.

Svanen – för hälsa och miljö

Vi vill att du ska flytta in i ett friskt hem. Du ska känna att vi arbetar med största omsorg om hälsa och våra gemensamma resurser när vi bygger din bostad. Därför är alla våra flerbostadshus certifierade enligt Svanen – Nordens officiella miljömärkning. Vi hjälper dig att göra ett hållbart val.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.