Dags att lufta elementen

Element bör luftas vid behov, vanligtvis görs det framåt vinter när det hunnit vara i gång i några veckor. Ett tecken på att ditt element behöver luftas är att du kan höra skramlande eller susande ljud från elementet som då innehåller luft. Nedan finner du en guide för hur du luftar dina element snabb och enkelt.

 

  1. Stäng av elementet någon timme i förväg så du inte bränner dig på till exempel hett vatten eller ånga som skulle kunna komma ur elementet.
  2. Sätt i elementnyckeln i elementet och vrid sedan nyckel långsamt motsols (ett halvt varv brukar räcka). Du bör höra ett svagt väsande ljud av luften som kommer ut. Placera en mindre bägare under för ett fånga upp eventuellt vatten. Till en början så kommer det vatten som är blandat med luft.
  3. När det slutat komma luft och endast kommer stadigt med vatten kan du stänga avluftningen. Säkerställ att den är helt stäng och att det inte fortsätter att droppa vatten.
  4. Sätt på dina element igen. Avvakta några timmar innan du känner på elementet för att avgöra om det blivit varmt igen.

Peab är Nordens samhällsbyggare med 14 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm