Kährs bidrar till en hållbar utveckling

Som Nordens samhällsbyggare bygger Peab Bostad för kommande generationer, och därför är det viktigt för oss att de leverantörer vi samarbetar med även aktivt arbetar med hållbarhet i fokus. Kährs som är Peab Bostads leverantör av parkettgolv har en gedigen kunskap om trä, vilken har gått i arv från generation till generation.

Vi har träffat Charlotte Landgård som jobbar på Kährs och diskuterat hur de arbetar med miljöfrågor och hur de ser på framtidens hållbarhetsarbete.

Hur arbetar Kährs med hållbarhet idag?

- Vi har pekat ut tre huvudområden där vi aktivt arbetar.

Klimat och miljö. - Här fokuserar vi på att minimera vårt klimatavtryck, vi ser till råvarorna vi använder, hur vi transporterar våra produkter, hur produktionsprocessen går till osv.

Design med rent samvete. - Här ser vi till vår produktportfölj, vi säkerställer att vi har bästa tänkbara kvalitet på våra golv för att säkerställa att de håller länge. Vi ser till att våra golv bidrar till en bra inomhusmiljö. Vårt mål är att alltid sträva efter att överträffa våra kunders förväntningar

Ansvarsfull verksamhet. - Människan är i fokus, vi vill agera rättvist både gentemot kunder och leverantörer, vi vill värna om lika rättigheter, hälsa och säkerhet för kunder, leverantörer och Kährs-anställda, och vi vill inspirera våra partners i värdekedjan att göra detsamma.

 

På Peab Bostad försöker vi i så stor utsträckning som möjligt arbeta lokalt och närproducerat. Kährs har idag sin största fabrik i Nybro, är detta ett miljömedvetet val?

- Ja, det är i allra högsta grad ett miljömedvetet val. Vi har en lång historik, över 160 år, av att tillverka träprodukter i Nybro och är en av Sveriges största virkesköpare. Vi jobbar lokalt och försöker att ta det mesta vi från Sverige och på så sätt minska miljöpåverkan. Vi är stolta över vår historik och den kunskap som vi har och vårt mål är att finnas i minst lika många år till.

På vilket sätt är ett trägolv ett sundare val för ditt inomhusklimat?

- Trägolv är mer miljövänligt än andra byggmaterial och vi tycker att det är framtidens råvara. Trägolv har en fantastisk förmåga att lagra koldioxid och de flesta av våra trägolv är klimatpositiva. Dessutom är känslan av ett trägolv oslagbar och det känns alltid varmt och mjukt att gå på, och på så sätt ger ett skönare inomhusklimat.

 Hur ser ni på ert framtida hållbarhetsarbete?

- Det är med oss i allt vi gör och vi jobbar med både kortsiktiga och långsiktiga mål. Hållbarhet är grundstenen i allt vi gör och i alla planer framåt.

Peab är Nordens samhällsbyggare med 14 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm