Börja källsortera idagPeab Bostad ger dig tipsen för att komma igång

Ett kärl för plast, ett kärl för papper, ett kärl för matavfall och ett kärl för metall. Att källsortera kan verka omständigt och krångligt, något som kräver lite mer från dig som individ när du är på väg att slänga något. Lite mer eftertänksamhet. Men bara man förstår varför man behöver källsortera så blir det genast tydligt varför det är viktigt att rätt skräp hamnar på rätt plats.

För tänk på all energi du sparar genom att återvinna och hur lite det egentligen behövs för att ge så mycket tillbaka till dig. 

 • Om du återvinner en konservburk sparar vi tillräckligt mycket energi för att titta på tv i 7 timmar. 
 • Eller en aluminiumburk som ger tillräckligt med energi för ett dygn framför datorn. 
 • Eller din dagstidning som kan ge dig hela 38 koppar gott kaffe om det återvinns efter användning.

Varför ska man källsortera?

Varje år slänger de svenska hushållen drygt 4,8 miljoner ton avfall. Det motsvarar drygt 466 kilo per person. Avfall och sopor som är en mix av plast, papper, glas, matavfall och metall som blivit kvar efter vår konsumtion av vardagliga saker. Alla material behöver hanteras och behandlas olika för att återvinnas rätt, vilket är anledningen till att källsortering och framför allt engagemang behövs i varje hem.

Man brukar säga att desto bättre du källsorterar, desto större är möjligheterna att återanvända material som redan producerats. Men för att ge er en bättre förståelse över vad källsortering är och varför man ska källsortera så finns det vissa saker att tänka på: 

 • Genom att källsortera så kan farliga ämnen och material i förpackningar och produkter tas om hand på rätt sätt för att minska skaderisken för människor, djur och natur. 
 • Källsortering handlar om att ta vara på de resurser vi har och spara den mängd energi som hade behövs för att producera nytt material från grunden. Det kan exempelvis röra sig om återvunnet glas som minskar koldioxidutsläppen med 41% jämfört med ett helt nytt glas. 
 • Många tror att alla sopor man slänger hamnar på en gemensam soptipp, att det därför inte spelar någon roll om man källsorterar eller inte. Men sanningen är den att det är de osorterade soporna som hamnar på soptippen eller går till förbränning, medan de sopor vi källsorterar hamnar där det ska. Sedan 1994 har mängden sopor som hamnat på soptippen minskat med 94%. Det har vi vår källsortering att tacka för! 
 • Det är faktiskt olagligt att inte sopsortera i Sverige. Det är alltså varje enskild individs skyldighet att sortera sitt avfall där det hör hemma. 

Vad kan man källsortera?

Du kan källsortera det mesta, nästan allt faktiskt. Vissa saker är viktigare än andra att källsortera, som exempelvis batterier, kemikalier och plast då de innehåller farliga ämnen, men trots det så är det minst lika viktigt att källsortera papperstidningen. Se det som cirkulära sopor. 

Du kan källsortera: 

 • Tidningar 
 • Pappersförpackningar 
 • Plastförpackningar, hårda och mjuka 
 • Metall 
 • Glas, färgat och ofärgat 
 • Elektronik 
 • Batterier 
 • Matolja 
 • Kemikalier och färg 
 • Mediciner

Hur börjar man sopsortera och källsortera hemma?

Steg 1: 

Se över utrymmet hemma. Vart kan du förvara dina kärl för respektive avfall och vad för avfall brukar du slänga mer respektive mindre av?  

Steg 2: 

Hur ser återvinningen ut i ditt bostadshus? Har du köpt en bostad av Peab Bostad har du en återvinningsstation i huset där du kan källsorterar de vanligaste materialen. Men se även över vart närmsta återvinningsstation finns och vad man får och inte får slänga där. 

Steg 3: 

Gör processen enkel genom att ha varje kärl lättillgängligt, att de försluts väl samt att de är enkla att tömma. 

Steg 5: 

Markera vilket kärl som är till vilka sopor. Det är alltid bra att vara övertydlig i början för att undvika att fel sopor hamnar i fel kärl. 

Steg 6: 

Börja källsortera och låt den nya rutinen sjunka in i en takt som passar dig. Varje metallburk eller hårdplast som hamnar i sitt rätta kärl är en stor seger för dig och för miljön. 

Om du vill få mer information om hur man källsorterar, vad man får källsortera och vart närmsta återvinningsstation finns rekommenderar vi att besöka Stockholm vatten och avfall för att läsa mer. Tillsammans har vi möjlighet att spara energi och jordens resurser, tillsammans för ett gemensamt mål.

Peab är Nordens samhällsbyggare med 14 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm